Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Portfolio


Dostosowanie portfolio do zrównoważonych branż


Energia słoneczna i wiatrowa pomagają przezwyciężyć wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. W ciągu ostatnich kilku lat LAPP odgrywa wiodącą rolę w tej dziedzinie – oferując innowacyjne rozwiązania dla nowych potrzeb, które rosną wraz z szybkim rozwojem.

Stosowanie systemów fotowoltaicznych jest od wielu lat ważnym filarem energii odnawialnej. Wnosi istotny i niezawodny wkład w rewolucję energetyczną, aby skutecznie sprostać wyzwaniom wynikającym ze zmian klimatycznych. Na przykład, ponieważ nowoczesne systemy fotowoltaiczne są dziś znacznie mocniejsze niż jeszcze kilka lat temu, wysokie napięcie systemowe stawia wymagania dotyczące kabli i komponentów. To wyzwanie, któremu firma LAPP stawia czoła swoimi produktami. Nieustannie rozwijamy również nasze Rozwiązania solarne rozwiązania solarne zapewniające jeszcze dłuższą trwałość, wytrzymałość i niezwykłą elastyczność.


Nasze rozwiązania przyłączeniowe do wytwarzania z Energia wiatrowa wiatru energii wzmacnia również nasze portfolio w dziedzinie zrównoważonych gałęzi przemysłu. Najszybciej rozwijający się rynek energii odnawialnej wnosi kluczowy wkład w ochronę środowiska. Różne warunki klimatyczne w globalnych zakładach, specyficzne wymagania techniczne – również tutaj wymagania dotyczące kabli, dławnic kablowych i złączy są niezwykle złożone. Dzięki bogatemu doświadczeniu obejmującemu ponad pół wieku, firma LAPP może polegać na rozwoju i produkcji.

LAPP może pochwalić się również bardzo pozytywnie rozwijającym się rynkiem elektromobilności i innowacyjnymi rozwiązaniami. Oferuje te rozwiązania operatorom infrastruktury, producentom stacji ładowania i producentom pojazdów. Posiadamy w ofercie przyjazne dla użytkownika kable do ładowania na publicznych stacjach ładowania AC oraz z domowych lub przemysłowych gniazdek. Chcemy, aby mobilność elektryczna była dostępna dla wszystkich. W końcu nie musisz się martwić o ładowanie pojazdu elektrycznego.  

Rozwiązania solarne

Więcej informacji

Energia wiatrowa

Więcej informacji

Do czego jesteśmy zaangażowani w branży:


  • Produkty przeznaczone specjalnie dla sektora energii słonecznej i wiatrowej, a także kładziemy silny nacisk na temat transportu kolejowego, zwłaszcza w regionie APAC.
  • Jednostka biznesowa koncentrująca się na eMobility i innowacyjnych koncepcjach ładowania, aby zwiększyć wykorzystanie pojazdów napędzanych elektrycznie w codziennej pracy
  • Wzmocnienie jednostki biznesowej komunikacji przemysłowej w celu promowania cyfryzacji w technologii automatyzacji (inteligentna fabryka, Przemysł 4.0, IIoT) na całym świecie – im więcej danych jest dostępnych i znajdują się we właściwym miejscu we właściwym czasie, tym więcej korzyści i zrównoważonych koncepcji produktów można wygenerować. Dzięki temu umożliwiamy naszym klientom pracę w sposób bardziej wydajny i oszczędzający zasoby.

Przykład: Lapp Mobility – Przyszłość mobilności jest elektryczna

LAPP Mobility GmbH powstało jako start-up korporacyjny Grupy LAPP. Firma specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży systemów ładowania pojazdów elektrycznych oraz oferuje przyjazne dla użytkownika Kable do ładowania dla operatorów infrastruktury, producentów stacji ładowania i producentów pojazdów, a także prywatnych kierowców pojazdów elektrycznych.

Więcej informacji