Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Peszle ochronne ze spiralnie zwiniętego i zakleszczonego profilu stalowego w oplocie/płaszczu

Ochrona mechaniczna w trudnych środowiskach

Metalowe peszle ochronne SILVYN® z oplotem/powłoką przystosowane są do pracy w trudnych warunkach, np. wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić ciecze, iskry spawalnicze, gorące wióry i pola elektromagnetyczne. Dzięki tym właściwościom peszle metalowe mogą być stosowane w inżynierii mechanicznej, automatyce i środowiskach wymagających mechaniki.