Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Przewody telefoniczne

Do zastosowania w komunikacji i technologii komunikacyjnej

Przewody telefoniczne firmy LAPP można stosować w systemach telefonicznych, stacjach telefonicznych i systemach alarmów przeciwpożarowych. Przewody telefoniczne z aprobatą DIN VDE 0815 mogą być instalowane w budynkach użyteczności publicznej. Nasze przewody telefoniczne mogą być stosowane na wolnym powietrzu i wewnątrz budynków.