Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Higieniczna konstrukcja (technologia spożywcza i napojów)

Specjalnie do przemysłu spożywczego

Peszle ochronne SILVYN® mogą być stosowane w przemyśle spożywczym ze względu na gładką strukturę powierzchni i certyfikaty. Nasze higieniczne złączki do peszli zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Hygienic Design i są idealne do zastosowania w obszarach krytycznych pod względem higienicznym, ponieważ są odporne, wytrzymałe i niezawodne.