Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Właściwości chemiczne


Jakie wymagania materiałowe muszą mieć zastosowanie do produktu w celu spełnienia zamierzonego zastosowania? Czy materiał rzeczywiście reaguje na otoczenie w sposób pożądany w każdym indywidualnym przypadku?


W zależności od materiałów, z których składa się dany produkt, będzie on różnić się odpornością na działanie kwasów, zasad, olejów i korozyjności oraz reakcją na skutki pożaru. Właściwości chemiczne są zatem ważnym kryterium wyboru przy podejmowaniu decyzji za lub przeciw produktowi.

Bezhalogenowe

Dlaczego bezhalogenowe tworzywa sztuczne mają kluczowe znaczenie w przypadku pożaru?

Nie zawiera ołowiu

Czy w przyszłości będą dozwolone wyłącznie metale nie zawierające ołowiu?

Olejoodporność

Jak dobrze każdy rodzaj płaszcza zewnętrznego chroni przed olejami?