Poland
 
en
pl
 
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 

Informacje Prawne


Dostawca

U.I. Lapp GmbH

Schulze-Delitzsch-Strasse 25

70565 Stuttgart, Niemcy


Tel: +49 (711) 78 38 - 01

Fax: +49 (711) 78 38 - 26 40

E-mail: info.de.uil@lapp.com


Reprezentowany przez Zarząd:

Matthias Lapp, Karl Heckl, Lutz Grotebrune, Dr. Wilma Kauke, Michael Seddig


Rejestr Handlowy: Sąd lokalny Stuttgart HRB 12720

NIP: DE 147 823 795


Polski dostawca treści

Lapp Kabel Sp. z o.o.

Profesjonalna 1, Biskupice Podgórne

55-040 Kobierzyce


Tel: +48 71 330 6 300

E-mail: Info.pl.lpl@lapp.com


Reprezentowana przez:

Prezes Zarządu Leszek Stępnicki


Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej

pod numerem

KRS 0000018297

NIP 897 16 21 588