Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 

Ethernet jednoparowy

Kompaktowa, ale przełomowa technologia

Single Pair Ethernet: kamień węgielny inteligentnej fabryki


Modernizacja na poziomie polowym


Kable Single Pair Ethernet to przewody miedziane, które zawierają tylko jedną skręconą parę żył (pojedynczą parę), która jest używana do transmisji danych, przykładowo w zastosowaniach przemysłowych. Konwencjonalne przewody ethernetowe z sektora LAN lub przemysłowe przewody ethernetowe wykorzystują dwie lub cztery pary żył w zależności od szybkości transmisji danych. Single Pair Ethernet jest lekkim i materiałooszczędnym rozwiązaniem Ethernetu przemysłowego. SPE umożliwia spójną i jednolitą infrastrukturę sieciową aż do poziomu polowego przy użyciu tylko jednej pary żył. Sieć Ethernet urządzeń polowych, takich jak Czujnik i elementy wykonawcze, umożliwia gromadzenie i analizę danych w czasie rzeczywistym.

Pobierz ulotkę teraz

Publikacja „Single Pair Ethernet i Ethernet Advanced Physical Layer: dwie przyszłościowe technologie komunikacji przemysłowej”

Producenci i użytkownicy zgadzają się, że Single Pair Ethernet to przyszłość przemysłowego Internetu Rzeczy (IIOT). Ma wiele zalet dla użytkowników, ale niektóre aspekty należy uwzględnić już teraz. Niniejsza publikacja wyjaśnia, jakie aspekty są ważne i na co użytkownicy muszą zwrócić uwagę. W publikacji omówiono również zaawansowaną warstwę fizyczną Ethernet, która rewolucjonizuje komunikację w przemyśle.
Dalej

SPE zastępuje konwencjonalne magistrale polowe


Klasyczny Ethernet, który łączy już wszystkie górne warstwy w piramidzie automatyzacji, jest często nieodpowiedni do podłączania najniższego poziomu pola. Kable są skomplikowane w podłączeniu i mają duże rozmiary. Dlatego firmy nadal polegają na konwencjonalnych magistralach, które regulują wymianę informacji między czujnikiem a elementami wykonawczymi z poziomem sterowania (PLC). Jednak te systemy magistralowe nie spełniają już szeroko zakrojonych wymagań inteligentnej fabryki. Dlatego są one obecnie zastępowane przez Single Pair Ethernet i stosowne kable.

Zalety Single Pair Ethernet


  1. Zastąpienie magistrali polowych w przyszłościowej inteligentnej fabryce
  2. Standaryzacja technologii w sieciach opartych na IP, od czujnika po ERP i chmurę
  3. Oszczędność materiału, wagi i kosztów, znacznie mniejsze zapotrzebowanie na miejsce
  4. Konstrukcja kabla jednoparowego umożliwia znacznie szybszy i łatwiejszy montaż na miejscu i zmniejsza możliwość wystąpienia błędów podczas montażu
  5. Efektywność kosztowa dzięki wyeliminowaniu bramek jako „translatorów”
  6. Power-over-Data-Line do zasilania urządzeń końcowych o mocy do 50 watów
  7. Otwarty standard okablowania z kompatybilnymi komponentami okablowania nadaje się do uniwersalnego zastosowania w całej branży automatyki

Co dalej z SPE?


Normy zapewniają szybkie wdrożenie w praktyce:

  • Normy protokołu zgodnie z normą IEEE 802.3 określają ramy techniczne dla transmisji Single Pair Ethernet w zastosowaniach przemysłowych.
  • Czoło złącza przemysłowego "T1 Industrial Style" jest znormalizowane w normie IEC 63171-6.


Grupa robocza IEEE 802.3 zdefiniowała standardy dla różnych zastosowań SPE.

Standard SPESzybkość transmisji   Długość kabla punkt do punktuDługość kabla punkt do punktu
          ekranowany            nieekranowany
IEEE 802.3ch2.5/5/10 Gbit/s15 m-
IEEE 802.3bp1 Gbit/s40 m15 m
IEEE 802.3bw100 Mbit/s40 m15 m
IEEE 802.3cg10 Mbit/s1000 m i więcej-


LAPP jest członkiem SPE Industrial Partner Network, konsorcjum znanych firm, które chcą wspólnie pomóc w przełomie technologii SPE.


Sieć partnerów ma na celu stworzenie zintegrowanej infrastruktury SPE. Innowacyjna technologia powinna nie tylko gwarantować niezawodną transmisję danych, ale także zapewnić standaryzowane interfejsy i komponenty systemowe. Podstawy do tego zostały już położone poprzez zdefiniowanie standardów i ścisłą współpracę z międzynarodowymi komitetami normalizacyjnymi.

Więcej o SPE Industrial Partner Network

Zaawansowana warstwa fizyczna Ethernetu: SPE w przemyśle


Ethernet APL jest wzmocnieniem sieci na poziomie polowym – zwłaszcza w przemyśle. Jako podstawę stosowany jest Single Pair Ethernet ze spójnym połączeniem sieciowym przy użyciu jednego protokołu. Ethernet APL rozszerza to o wewnętrzne bezpieczeństwo w obszarach zagrożonych wybuchem ze wszystkimi korzyściami wynikającymi z SPE.

LAPP oferuje szeroki asortyment do tworzenia sieci Ethernet APL z kablami Ethernet Single Pair.

Dowiedz się więcej o Ethernet APL tutaj

Portfolio produktów SPE/Ethernet-APL firmy LAPP