Termin wyszukiwania
0
Termin wyszukiwania
0
Poland
 
en
pl
 
Poland
 
en
pl
 

Ethernet jednoparowy

Kompaktowa, ale przełomowa technologia

Co oznacza Ethernet jednoparowy (lub w skrócie SPE) i czym się on różni od konwencjonalnego Ethernetu?


Jednoparowe przewody ethernetowe to przewody miedziane, które zawierają tylko jedną skręconą parę żył (pojedynczą parę), która jest używana do transmisji danych, przykładowo w zastosowaniach przemysłowych. Jednakże konwencjonalne przewody ethernetowe z sektora LAN lub przemysłowe przewody ethernetowe wykorzystują 2 lub 4 pary żył w zależności od szybkości transmisji. Dlatego też technologia Ethernetu jednoparowego jest lekkim i materiałooszczędnym rozwiązaniem Ethernet dla wielu obecnych i przyszłych zastosowań.

Biała księga "Ethernet jednoparowy (SPE): przyszłość IIOT".

Producenci i użytkownicy są zgodni: Ethernet jednoparowy to przyszłość Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIOT). Dla użytkowników oznacza to wiele korzyści, ale już teraz muszą oni zwrócić uwagę na niektóre aspekty. Ta biała księga wyjaśnia, które aspekty są ważne i na co użytkownicy muszą zwrócić uwagę.
Dalej

Do czego opracowano SPE?


Przemysł 4.0 i Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) wymagają jednolitej infrastruktury sieciowej na wszystkich poziomach i systemach, a także transmisji danych w czasie rzeczywistym.

Klasyczny Ethernet, który łączy już wszystkie górne warstwy w piramidzie automatyzacji, jest często nieodpowiedni do podłączania najniższego poziomu pola, ponieważ kable są trudne do podłączenia i mają za duże rozmiary. Dlatego konwencjonalne Magistrale polowe obecnie mają przewagę nad standardem Ethernet w tych dziedzinach.  To one regulują wymianę informacji między czujnikami i elementami wykonawczymi z poziomem sterowania (PLC). Te systemy MAGISTRALOWE mają zostać jak najszybciej zastąpione przez systemy SPE i odpowiednie kable SPE.

ETHERLINE® T1 Y FLEX 1X2XAWG22/7

Twoje zalety Ethernetu jednoparowego w skrócie:


  1. Zastąpienie magistrali polowych przez przyszłościowe systemy Ethernetu jednoparowego.
  2. Standaryzacja technologii w sieciach opartych na IP, od czujnika po ERP lub w chmurze z korzyścią dla inteligentnych fabryk.
  3. Miniaturyzacja kabla pozwala zaoszczędzić materiały i koszty, a także oszczędza wagę i miejsce. Przestrzeń odgrywa istotną rolę w sieci czujników i elementów wykonawczych.
  4. Konstrukcja kabla jednoparowego umożliwia znacznie szybszy i łatwiejszy montaż na miejscu i zmniejsza możliwość wystąpienia błędów podczas montażu.
  5. Opłacalność dzięki wyeliminowaniu dodatkowych bram, które wcześniej były używane do podłączania magistrali polowej do wyższego poziomu standardu Ethernetu. Poziom polowy można podłączyć za pomocą SPE bez tych przetworników.
  6. SPE umożliwia zasilanie urządzeń końcowych o mocy do 50 W za pośrednictwem przewodu danych z wykorzystaniem PoDL (Power over Data Line). Jest to porównywalne z PoE, które już udowodniło swoją wartość dzięki dzisiejszemu Ethernetowi.
  7. Otwarty standard okablowania z kompatybilnymi komponentami okablowania nadaje się do uniwersalnego zastosowania w całej branży automatyki.

Co dalej z SPE?


Aby zapewnić szybkie dotarcie nowej technologii do fabryk, trzeba było stworzyć znormalizowane protokoły komunikacyjne. W międzyczasie zostało to zrobione. Normy protokołu zgodnie z normą IEEE 802.3 określają ramy techniczne dla transmisji Ethernetem jednoparowym w zastosowaniach przemysłowych; czoło złącza przemysłowego "T1 Industrial Style" jest znormalizowane w normie IEC 63171-6.

Grupa robocza IEEE 802.3 zdefiniowała standardy dla różnych zastosowań SPE.

Standard SPESzybkość transmisji   Długość kabla punkt do punktuDługość kabla punkt do punktu
          ekranowany            nieekranowany
IEEE 802.3ch2.5/5/10 Gbit/s15 m-
IEEE 802.3bp1 Gbit/s40 m15 m
IEEE 802.3bw100 Mbit/s40 m15 m
IEEE 802.3cg10 Mbit/s1000 m i więcej-


LAPP jest członkiem SPE Industrial Partner Network, konsorcjum znanych firm, które chcą wspólnie pomóc w przełomie technologii SPE. Sieć partnerów ma na celu stworzenie zintegrowanej infrastruktury SPE. Innowacyjna technologia powinna nie tylko gwarantować niezawodną transmisję danych, ale także zapewnić standaryzowane interfejsy i komponenty systemowe. Podstawy do tego zostały już położone poprzez zdefiniowanie standardów i ścisłą współpracę z międzynarodowymi komitetami normalizacyjnymi.

Dowiedz się więcej o SPE Industrial Partner Network