Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 

Oznámení o ochraně osobních údajů při návštěvě našich webových stránek podle čl. 13, 14 a 21 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (nařízení GDPR).


V tomto oznámení o ochraně osobních údajů si přejeme informovat Vás o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje během Vaší návštěvy našich webových stránek, při komunikaci s námi a využívání online služeb.

1. Sdílená odpovědnost


Podniky


U.I. LAPP GmbH, Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart,
telefon: +49 711783801, e-mail: info.de.uil@lapp;


LAPP Austria GmbH, Bremenstraße 8, 4030 Linz,
telefon: +43 732781272, e-mail: marketing.at.lat@lapp.com;


LAPP France Sarl, Technopôle Forbach Sud, 57600 Forbach,
telefon: +33 387841929, e-mail: rgpd.fr.lfr@lapp.com;


LAPP Benelux B.V., Van Dijklaan 16, 5581 WG Waalre,
telefon: +31 402285000, e-mail: info.nl.lnl@lapp.com;


LAPP Czech Republic s.r.o., Bartošova 315, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice,
telefon: +420 573501000, e-mail: info.cz.lcz@lapp.com;  


Lapp Kabel Sp. z o.o., Profesjonalna 1 Biskupice Podgórne, 55040 Kobierzyce,
telefon: +48 713306300, e-mail: info.pl.lpl@lapp.com


(dále jen „LAPP“, „my“ nebo „nám“) jsou správci všech osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných společností LAPP na těchto webových stránkách.

1.1 Jaký je důvod pro sdílenou odpovědnost?


Naše výše uvedené společnosti úzce spolupracují na provozu těchto webových stránek a Online Shopu, jakož i na zpracování objednávek a marketingu. Tato spolupráce se vztahuje i na zpracování Vašich osobních údajů. Společně jsme určili pořadí, v jakém jsou tyto osobní údaje zpracovávány v jednotlivých fázích tohoto procesu. Společnosti skupiny LAPP jsou proto společně odpovědné za ochranu Vašich osobních údajů v rámci níže popsaných procesních fází v souladu s článkem 26 GDPR.

1.2 Za které fáze procesu se nese sdílená odpovědnost?


Sdílenou odpovědnost nesou podniky za všechny procesy v rámci Online Shopu. V rámci naší sdílené odpovědnosti podle zákonů o ochraně osobních údajů jsme se dohodli, která ze společností bude plnit které povinnosti, které nám ukládá nařízení GDPR. Jedná se zejména o výkon práv subjektů údajů a plnění informačních povinností podle článků 13 a 14 GDPR.
Tato dohoda je nezbytná, protože v našem Online Shopu se osobní údaje zpracovávají v různých procesních fázích a systémech, které spravují různé společnosti.

Procesní fázePovinnosti plní
Provoz webových stránek (viz body 2, 3 a 5)U.I LAPP GmbH
Obsah, formuláře a marketing specifický pro konkrétní zemi (viz bod 3)Příslušná společnost v dané zemi
Zpracování objednávekU.I LAPP GmbH
Kontaktní místo pro ochranu osobních údajů / uplatnění práv subjektů údajů (viz bod 15)U.I LAPP GmbH

1.3 Co to znamená pro Vás?


I přesto, že neseme sdílenou odpovědnost, plníme povinnosti týkající se ochrany osobních údajů v souladu s příslušnými odpovědnostmi za jednotlivé procesní fáze následovně:


V rámci sdílené odpovědnosti je

 • společnost U.I. LAPP GmbH odpovědná za zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem webových stránek a Online Shopu a
 • příslušná společnost pro danou zemi odpovědná za zpracování osobních údajů v obsahu, formulářích a marketingu specifickém pro danou zemi.

Společnost U.I. LAPP GmbH Vám bezplatně zpřístupní informace požadované podle článků 13 a 14 GDPR ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Každá strana při tom poskytne druhé straně všechny potřebné informace ze své sféry činnosti.


Vzájemně se neprodleně informujeme o tom, jaká právní stanoviska zaujaly subjekty údajů. Vzájemně si poskytujeme veškeré informace potřebné k odpovědi na žádosti o informace.


Práva na ochranu osobních údajů lze uplatnit na kontaktním místě U.I. LAPP GmbH. Informace subjektům údajů zpravidla poskytuje společnost U.I. LAPP GmbH.

1.4 Jak mohu kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů?


Každá společnost v rámci skupiny LAPP pro případ potřeby jmenovala svého vlastního pověřence pro ochranu osobních údajů. Společnost U.I. LAPP GmbH jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, společnost Walliser Consulting GmbH, Altenwaldstr. 8, 72768 Reutlingen, telefon: +49 7121/ 69 702 – 27, e-mail: beratung@walliser-datenschutz.de, za provozovatele svých webových stránek.

2. Které osobní údaje od Vás v jednotlivých případech shromažďujeme?


2.1 Návštěva našich webových stránek


Pokud se neregistrujete nebo nám nepředáte informace jinak, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší našemu serveru (tzv. protokolové soubory). Přejete-li si sledovat naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nutné k tomu, abychom Vám mohli zobrazovat naše webové stránky a zajistit navázání spojení, stabilitu a bezpečnost systému:

 • IP adresa Vašeho počítače připojeného k internetu;
 • datum a čas dotazu;
 • rozdíl časové zóny vůči greenwichskému času (GMT);
 • webové stránky/aplikace, ze kterých byl požadavek doručen;
 • stav přístupu/stavový kód http;
 • přenesené množství dat;
 • použitý prohlížeč;
 • použitý operační systém a jeho rozhraní;
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

To je potřeba k zobrazení našich webových stránek a k zajištění jejich stability a bezpečnosti. To odpovídá našemu oprávněnému zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení GDPR.


V rámci zpracování smlouvy se výše uvedené údaje ukládají na serverech společnosti Lapp Service GmbH, Oskar-Lapp-Str. 2, 70565 Stuttgart, Německo. Server je umístěn v Německu.


Údaje budou uloženy do konce následujícího roku a poté budou automaticky smazány.


Záznam těchto údajů je nevyhnutelně nutný k zobrazení webových stránek a ukládání údajů do souborů protokolů je nutné pro provoz webových stránek. Uživatel stránek proto nemá žádnou možnost vznést proti tomu námitku.

2.2 Telefonické a videokonference a telefonování prostřednictvím služby „Microsoft Teams“.


Na pořádání telefonických konferencí a/nebo videokonferencí a volání na známá telefonní čísla (dále jen „online schůzky“) používáme nástroj Microsoft Teams. Poskytovatelem služby je společnost Microsoft Ireland Operations, Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irsko, která zpracovává údaje jako správce údajů v souladu s článkem 28 nařízení GDPR.


Mějte na paměti, že toto oznámení o ochraně osobních údajů informuje pouze o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, když se námi účastníte online schůzek. Pokud vyvoláte webovou stránku služby Microsoft Teams, odpovídá za zpracování dat poskytovatel Microsoft Teams. Jestliže potřebujete informace o zpracování svých osobních údajů společností Microsoft, nahlédněte do příslušného prohlášení společnosti Microsoft.


Při používání služby Microsoft Teams se zpracovávají různé druhy dat. Rozsah dat závisí také na tom, které informace poskytnete před účastí na online schůzce nebo během ní.


Předmětem zpracování jsou následující osobní údaje:

 • IP adresa Vašeho počítače připojeného k internetu;
 • údaje o Vás jako uživateli: např. zobrazované jméno („jméno na displeji“), případně e-mailová adresa, profilový obrázek (volitelně), upřednostňovaný jazyk;
 • metadata schůzky: např. datum, čas, ID schůzky, telefonní čísla, místo;
 • textová, zvuková a video data: při online schůzce můžete využít funkci chatu. V této souvislosti se vámi zadané textové údaje zpracovávají za účelem jejich zobrazení v online schůzce. Aby bylo možné zobrazovat video a přehrávat zvuk, budou po dobu trvání schůzky odpovídajícím způsobem zpracovávána data z mikrofonu Vašeho koncového zařízení a data z jeho případné videokamery. Aplikacemi Microsoft Teams lze kameru nebo mikrofon podle svých požadavků kdykoli vypnout nebo ztlumit.

Jsou-li schůzky prováděny v rámci smluvních vztahů, právním základem zpracování údajů při realizaci online schůzek je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.


Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů by mělo být základní součástí používání služby Microsoft Teams, je právním základem zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. V těchto případech spočívá náš zájem v efektivním vedení online schůzek.


Pokud neexistuje žádný smluvní vztah, je právním základem také čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Také zde spočívá náš zájem v efektivním vedení online schůzek.


Jestliže nejsou osobní údaje zpracovávané v souvislosti s účastí v online schůzkách výslovně určeny ke zveřejnění, zásadně se neposkytují třetím stranám. Mějte na paměti, že obsah online schůzek stejně jako osobních konzultací je často určen právě ke sdílení informací s klienty, zájemci nebo třetími stranami, a proto je určen ke sdílení.


Poskytovatel služby Microsoft Teams obdrží v nutném případě výše uvedené údaje, pokud se to předpokládá v rámci naší smlouvy o zpracování objednávek se společností Microsoft Teams.


Zpracování osobních údajů mimo Evropskou unii (EU) zásadně neprobíhá, protože jsme omezili místo ukládání dat na datová centra v Evropské unii. Nemůžeme však vyloučit, že směrování údajů nebude probíhat prostřednictvím internetových serverů, které se nacházejí mimo EU. To může nastat zejména v případě, kdy se účastníci online schůzek zdržují ve třetí zemi.


Během přenosu přes internet jsou však data šifrována, a díky tomu chráněna před neoprávněným přístupem třetích stran.

3. Které osobní údaje shromažďujeme v nepovinném jednotlivém případě?


Kromě telefonických a videokonferencí a také telefonování a čistě informačního využívání našich webových stránek nabízíme různé výkony a služby, které využít můžete v případě zájmu. To zpravidla vyžaduje, abyste nám poskytli další osobní údaje, které použijeme k poskytnutí předmětné služby.


V některých případech využíváme v souladu se zákonnými požadavky poskytovatele služeb formou zpracování na zakázku podle čl. 28 nařízení GDPR, tj. na základě smlouvy naším jménem, v souladu s našimi pokyny a pod naší kontrolou. Jedná se zejména o společnosti v kategoriích IT služeb, logistiky, telekomunikací, prodeje a marketingu, v oblasti právního a daňového poradenství, o kterých v jednotlivých případech poskytujeme odpovídající informace. V těchto případech nadále odpovídáme za zpracování údajů; předávání osobních údajů našim zpracovatelům nebo našimi zpracovateli a jejich a zpracování je založeno na právním základě, který nám v každém případě umožňuje údaje zpracovávat. Samostatný právní základ není potřeba.


Kromě toho předáváme osobní údaje příjemcům, kteří nespadají přímo do bezprostřední působnosti nařízení GDPR („třetí země“). Jestliže Komise EU nerozhodla, že tyto země poskytují dostatečnou úroveň právní ochrany Vašich osobních údajů, musíme buď zajistit, že zavedeme dostatečné záruky a ochranná opatření na ochranu Vašich osobních údajů, nebo že se na ně vztahuje některá ze zákonných výjimek.


Jako záruky podle čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení GDPR pravidelně používáme s příjemci ve třetích zemích, které nejsou uznány za bezpečné, standardní smluvní doložky EU schválené Komisí EU. Přesto existuje v některých zemích riziko, že si Vaše údaje mohou vyžádat vnitrostátní orgány ke kontrolním účelům a sledování, aniž by byly jasně upraveny příslušné podmínky nebo aniž by byly k dispozici odpovídající právní prostředky nápravy. Jestliže existují taková rizika, která jsou podle judikatury evropských soudů považována za nepřiměřená (například jako v některých konstelacích v případě USA), pokud je to možné, přijmeme další ochranná opatření a dohody.


V některých případech získáváme pro toto předávání osobních údajů příjemcům v nebezpečných třetích zemích také váš výslovný souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. To se děje například v případě, že naši partneři používají na našich webových stránkách soubory cookie nebo srovnatelné technologie. Jestliže souhlas udělíte, souhlasíte s tím, že výše popsaná rizika, zejména riziko přístupu zahraničních orgánů k Vašim osobním údajům, nastanou, aniž by byly v tomto ohledu sjednány další záruky nebo přijata další ochranná opatření.


V této souvislosti bychom Vás rádi informovali o následujícím zpracování údajů v rámci našich jednotlivých volitelných služeb:

3.1 Zákaznický účet a zpracování smluv


Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytnete při založení zákaznického účtu nebo za účelem plnění smlouvy. Tyto osobní údaje zahrnují položky:

 • Oslovení
 • Jméno
 • Příjmení
 • (e-mailová) adresa,
 • Telefonní číslo a číslo faxu
 • název společnosti,
 • Zákaznické číslo
 • Funkce
 • Oddělení
 • Daňové identifikační číslo

V této souvislosti se náš systém ověřování používá k jednoznačné osobní identifikaci a podporuje všechny zákazníky při bezpečném přihlašování. ID ve společnosti LAPP, které se skládá z e-mailové adresy a hesla, zaznamenáváme také při registraci do našeho online shopu a k tomuto ID přiřazujeme také Vaše poptávky a uživatelské chování, zejména kdy a jak často se přihlašujete do online shopu nebo zda se registrujete na webové semináře, máte dotazy prostřednictvím chatu nebo konfigurujete kabely prostřednictvím konfigurátoru. Kromě správy identity a profilových údajů zákazníků slouží jednotné přihlašování také ochraně údajů o zákaznících před útoky.


K přihlášení na naši webovou stránku používáme ověřovací službu Auth0 Single-Sign-On. Poskytovatelem této služby je americká společnost Auth0 Inc, 10800 NE 8th Street, Suite 700, Bellevue, WA 98004, USA. Společnost Auth0 zpracovává údaje mimo jiné také v USA. Informace o předávání údajů, ke kterému dochází, a jeho právní legitimitě naleznete v kapitole 9.2 Předávání údajů do třetích zemí.


Pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím svých údajů nebo pokud nebylo z naší strany vyhrazeno zákonem povolené další použití údajů budou Vaše údaje po úplném vyřízení smlouvy nebo vymazání Vašeho zákaznického účtu zablokovány se zřetelem na lhůty určené k uchovávání údajů podle daňového a obchodního práva a po uplynutí těchto lhůt budou vymazány.


Vámi poskytnuté údaje ukládáme a používáme za účelem zpracování smlouvy. Pokud jde o přípravu, uzavření a plnění smlouvy, je právním základem používání registračních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR; jste–li zaměstnancem našeho zákazníka a my máme oprávněný zájem na uzavření smlouvy, je právním základem také čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Pro optimální přizpůsobení webových stránek je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR; zde je náš oprávněný zájem založen na optimalizaci a personalizaci našich nabídek (online obchod).

3.2 Kontaktní formuláře a e–mailový kontakt


K rozmanitému způsobu navazování kontaktu, jako je například

 • první kontakt,
 • údaje o produktech (EPLAN, AUCOTEC, zvláštní vodiče apod.),
 • poptávky a dotazy na produkty (ETHERLINE, Skintop, Train apod,),
 • dotazy na konfiguraci/konfigurátory,
 • dotazy k elektronickému zasílání faktur,
 • reklamační zprávy,
 • přihlášení na veletrhy,
 • přihlášení na poradenské termíny,
 • (tento výčet není úplný a průběžně se rozšiřuje, abychom Vám zaručili nejlepší možný kontakt s námi),

lze na našich webových stránkách použít příslušné kontaktní formuláře. Použijete-li tuto možnost, budou údaje, které zadáte do zadávacího dialogu formuláře, přeneseny k nám a uloženy. Podle obsahu zadávacího dialogu to mohou být následující údaje:

 • oslovení,
 • jméno,
 • příjmení,
 • (e-mailová) adresa,
 • telefonní číslo a číslo faxu,
 • název společnosti,
 • zákaznické číslo,
 • oddělení.
 • věc,
 • sdělení.

V okamžiku odesílání Vaší zprávy se navíc shromažďují následující údaje:

 • IP adresa,
 • datum a čas.

Alternativně lze navázat kontakt prostřednictvím námi poskytnuté e-mailové adresy nebo telefonicky. V takovém případě budou uloženy osobní údaje, které jste nám sdělili spolu s e-mailem.
Když s námi navážete kontakt, údaje, které nám poskytnete, budeme zpracovávat za účelem zpracování účelu Vašeho kontaktu. Za účelem vyhodnocení výkonnosti kontaktního formuláře, který jste použili, zpracováváme navíc také Vámi zadanou e-mailovou adresu. V souvislosti s tímto zpracováním nebudou žádné osobní údaje předávány třetím stranám.


Právním základem zpracování Vašich osobních údajů při použití našich kontaktních formulářů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Pokud s námi navážete kontakt v rámci zasílání e-mailu, je právním základem zpracování Vašich údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Je-li cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů ze zadávacího dialogu formuláře nám slouží výhradně ke zpracování příslušného účelu navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem se jedná rovněž o nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracovávané během odesílání Vaší zprávy se používají výhradně k zabránění zneužití kontaktních formulářů a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.


Takto shromážděné údaje vymažeme, jakmile již nebudou potřeba k dosažení svého účelu. V případě osobních údajů ze zadávacího dialogu kontaktních formulářů a údajů zaslaných e-mailem se tak děje po ukončení příslušné konverzace. Konverzace se ukončí, jakmile je z okolností zřejmé, že předmětná záležitost byla definitivně objasněna. Další osobní údaje shromážděné v okamžiku odeslání budou smazány nejpozději po sedmi dnech.

3.3 Přímá reklama3.3.1 Elektronická reklama

Jestliže se přihlásíte k odběru naší elektronické reklamy (např. k odběru našeho newsletteru), budeme Vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Povinné údaje (označené *) k zasílání elektronické reklamy naleznete v příslušném formuláři. Uvedení dalších údajů je dobrovolné a bude použito k Vašemu osobnímu oslovení. Tyto osobní údaje zahrnují položky:

 • oslovení,
 • jméno,
 • příjmení,
 • e-mailová adresa*,
 • název společnosti,
 • zákaznické číslo,
 • funkce,
 • oddělení.

V okamžiku odesílání Vaší zprávy se navíc shromažďují následující údaje:

 • IP adresa,
 • datum a čas.

K zasílání a vyhodnocování e-mailů ve formě elektronické reklamy používáme SAP Marketing Cloud. Údaje, které zadáte za účelem přijímání elektronické reklamy, jsou zpracovávány na serverech SAP Marketing Cloud v Eemshavenu (Nizozemsko). Při zasílání elektronické reklamy prostřednictvím služby SAP Marketing Cloud můžeme zjistit, zda byla doručená zpráva novinek otevřena a na které odkazy bylo případně kliknuto. SAP Marketing Cloud nám také umožňuje rozdělit příjemce do různých kategorií (známé také jako „tagování“). To umožňuje rozdělit příjemce podle jejich zájmu o určitý produkt nebo skupinu produktů. K měření četnosti otevření e-mailů používáme také „webové majáky“ (Web Beacons). Četnost kliknutí se měří podle adres URL služby SAP Marketing Cloud přiřazených k e-mailu. Zájmy jsou přiřazovány automaticky na základě kliknutí na adresu URL nebo obrázek. Přiřazení těchto zájmů nemá žádný vliv na možnost nákupu služeb od společnosti LAPP, ani na posouzení, zda a za jakých podmínek s námi můžete uzavřít smlouvu.


Údaje, které shromáždíme při přihlášení k odběru, budou použity výhradně za účelem reklamního oslovení prostřednictvím elektronické reklamy a jeho vyhodnocení. Dále Vás budeme jako odběratele informovat e-mailem, kdykoli to bude nezbytné pro fungování služby zasílání – například v případě změn v nabídce nebo změn technických okolností.


Při registraci k odběru používáme postup double opt-in. To znamená, že Vám zašleme elektronickou reklamu e-mailem až poté, co nám výslovně potvrdíte, že souhlasíte s jejím přijímáním. Poté Vám zašleme e-mail s žádostí o potvrzení, že si od nás přejete v budoucnosti dostávat elektronickou reklamu; souhlas udělíte kliknutím na příslušný odkaz.


Aktivací potvrzovacího odkazu nám udělujete souhlas s používáním a vyhodnocováním Vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Abychom mohli později vysledovat případné zneužití Vaší e-mailové adresy, máme také v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR oprávněný zájem uchovávat údaje shromážděné v okamžiku odeslání Vaší zprávy.


Z odběru se můžete kdykoli odhlásit použitím odkazu uvedeného k tomuto účelu v příslušné e–mailové zprávě nebo zasláním zprávy s příslušným obsahem odpovědné osobě uvedené na začátku. Po provedení odhlášení z odběru bude Vaše e-mailová adresa okamžitě smazána z našeho seznamu odběratelů, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním svých údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo používat Vaše údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém Vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.


3.3.2 Elektronická reklama stávajícím zákazníkům


Jestliže jste nám při nákupu výrobků nebo služeb poskytli svou e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo zasílat Vám e-mailem pravidelně nabídky podobných výrobků nebo služeb, jaké jste již zakoupili z našeho sortimentu. K tomuto od Vás nepotřebujeme získat samostatný souhlas. V této souvislosti se zpracování údajů provádí výhradně na základě našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé reklamě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Jestliže jste vyjádřili nesouhlas s používáním své e-mailové adresy k tomuto účelu, nebudeme Vám zasílat žádné e-maily.


K zasílání e-mailů ve formě elektronické reklamy stávajícím zákazníkům používáme nástroj SAP Marketing Cloud. Vaše e-mailová adresa, kterou od Vás obdržíme při nákupu našich výrobků nebo služeb, se zpracovává na serverech SAP Marketing Cloud v Eemshavenu (Nizozemsko). Jestliže používáme SAP Marketing Cloud k zasílání elektronické reklamy Vám jakožto současným zákazníkům, můžeme anonymně zjistit, zda byl e-mail otevřen. K měření četnosti otevření e-mailů používáme také „webové majáky“ (Web Beacons) rovněž anonymně. Četnost kliknutí se měří podle adres URL služby SAP Marketing Cloud přiřazených k e-mailu.


Proti používání Vaší e-mailové adresy k výše uvedeným reklamní účelům máte právo kdykoli vznést námitku s platností do budoucna, a to tak, že o tom informujete odpovědnou osobu uvedenou na začátku nebo kliknete na odkaz k odhlášení z odběru novinek uvedený v našich e-mailech. Náklady na doručení Vám vzniknou pouze v souladu se základními sazbami. Jakmile obdržíme Vaši námitku, bude používání Vaší e-mailové adresy k reklamním účelům okamžitě ukončeno.

3.4 Online průzkumy


Společnost LAPP pravidelně provádí online průzkumy. Za tímto účelem používá LAPP Netigate, software pro online průzkumy společnosti Netigate Deutschland GmbH, LuisenForum, Kirchgasse 2, 65185 Wiesbaden, který je webovou službou pro vytváření a provádění online průzkumů.


Na serveru společnosti Netigate se uloží datum a čas Vaší účasti na průzkumu. Společnost Netigate tyto údaje ukládá anonymně, a to tak, že je logicky oddělí pomocí vhodné softwarové implementace. Údaje shromážděné na základě Vaší účasti na průzkumu automaticky načítáme ze serveru Netigate.


Informace týkající se tématu daného průzkumu zpracováváme a výsledné údaje používáme k analýze, a to i ve formě statistik, tabulek nebo grafů. Údaje se používají a ukládají pouze anonymně. Údaje o datu a čase shromážděné v rámci průzkumu nevyhodnocujeme.
Pokud jsou v průzkumu požadovány i osobní údaje nad rámec tématu průzkumu (např. jméno, adresa atd.), budete v rámci průzkumu zvlášť upozorněni na skutečnost, že se jedná o další osobní údaje, které zpracováváme. K tomu je nutné získat váš souhlas.


Právním základem zpracování Vašich údajů, včetně dalších osobních údajů, je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Shromážděné údaje se používají k vypracování analýz, mimo jiné ve formě statistik, tabulek a grafů. Tyto účely rovněž představují náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Další poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány za účelem toho, abychom Vás mohli kontaktovat ohledně předmětu průzkumu, např. za účelem pozvání na další aktivity týkající se daného tématu.


Osobní údaje jsou zpracovávány interně ve společnostech LAPP a Netigate Deutschland GmbH. Souhrnné a anonymizované údaje může společnost LAPP rovněž předat pověřeným společnostem ke grafickému zpracování. Kromě toho můžeme tyto souhrnné a anonymizované údaje sdílet s veřejností a zveřejňovat je na internetu, abychom mohli poskytovat informace o dotazech v průzkumu a jeho vyhodnocení a prezentovat trendy vyplývající z průzkumu.


Ostatní osobní údaje, které nám budou poskytnuty, budou zpracovávány pouze interně ve společnostech LAPP a Netigate Deutschland GmbH. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu.


Osobní údaje se nebudou při zpracování přenášet na servery mimo Evropskou unii.

3.5 Webové semináře


Příležitostně Vám nabízíme možnost přihlásit se prostřednictvím našich webových stránek na různé webové semináře, které se zabývají rozmanitými aktuálními tématy. Webové semináře jsou video semináře využívající podpory počítačů. Abychom mohli nabízet webové semináře přes internet, používáme nástroj Conference Manager od společnosti Conference Manager GmbH, Türkenstr. 7, 80333 München, Německo, která zpracovává osobní údaje na základě pověření podle čl. 28 nařízení GDPR.


Při přihlášení jsou jako povinné hodnoty požadovány následující osobní údaje:

 • oslovení,
 • jméno,
 • příjmení,
 • název společnosti,
 • e-mailová adresa.
 • země.

K registraci na webový seminář zadejte tyto údaje na vstupní stránce, na kterou odkazujeme na našich webových stránkách. Jestliže se zúčastníte webového semináře, obdržíme od poskytovatele webového semináře za účelem další zákaznické podpory nebo zlepšení webových seminářů kromě Vašich registračních údajů také informace o délce účasti, zájmu o webový seminář, položených otázkách nebo poskytnutých odpovědích.


Webový seminář probíhá prostřednictvím šifrovaného spojení mezi vámi a prostředkem Conference Manager. Přenášené zvukové nebo obrazové informace budeme nahrávat pouze v případě, že to bude výslovně sděleno před zahájením webového semináře. Budete-li během webového semináře klást otázky, budou rovněž zaznamenány a přehrány při pozdějším vyvolání webového semináře. Chcete-li tomu předejít, pokládejte otázky dodatečně e-mailem. Během webového semináře a po něm zpracuje společnost Conference Manager anonymizované statistické údaje. Nejste oprávněni pořizovat nahrávky ani kopie webového semináře.


Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci své registrace, použijeme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR pouze ke zpracování Vaší registrace, k zajištění webového semináře a ke komunikaci před Vaší účastí na webovém semináři a po něm.

3.6 Konfigurátory


Na našich webových stránkách se nacházejí následující konfigurátory:

 • vyhledávač kabelů,
 • vyhledávač kabelových konfekcí,
 • vyhledávač kabelových vývodek,
 • vyhledávač ochranných hadic,
 • vyhledávač označení kabelů,
 • vyhledávač konektorů,
 • konfigurátor pouzder,
 • servokonfigurátor,
 • konfigurátor řetězů,
 • konfigurátor optického kabelu.

Abyste je mohli používat, je povinné buď vytvoření zákaznického účtu/přihlášení k zákaznickému účtu popsanému v bodě 3.1 s příslušným LAPP ID, nebo použití některého z jednotlivých kontaktních formulářů popsaných v bodě 3.2. Zde uvedené údaje budou použity výhradně na přípravu, odeslání a projednání požadované nabídky.
Údaje, které zadáte do konfigurátorů, předáme společnosti LAPP v příslušné zemi, která má sídlo v zemi, kterou uvedete. Která společnost to je, zjistíte kliknutím na následující odkaz: https://www.lapp.com


Příjemcem údajů, které poskytnete v konfigurátoru řetězu, je dále náš poskytovatel služeb SOTEHA srl a Socio Unico, sídlo: Via Ticino, 6, 20095 Cusano Milanino (MI), adresa: Via Zucchi, 39/C, 20095 CusanoMilanino (MI), Itálie. Servery poskytovatele služeb se nacházejí v EU (datové centrum Verizon Business, Pero (MI), Itálie). V rámci konfigurátoru optických kabelů/optických vláken FO může Vaše údaje získat náš poskytovatel služeb Encoway GmbH, Buschhöhe 2, 28357 Brémy, Německo; i v tomto případě se server nachází v EU.


Uchovávání je omezeno na splnění účelu vytvoření individuální nabídky na základě poskytnutých údajů a na jednání o této nabídce. Jestliže již nejsou údaje potřeba, jsou smazány. Údaje navíc ukládáme pouze v případě, že je to nezbytné z důvodu obchodních a daňových právních předpisů. Právním základem zpracování údajů je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, pokud se jedná o přípravu případné smlouvy, jinak pokud jde o zodpovězení jiných dotazů, platí čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.


Při používání konfigurátorů částečně používáme soubory cookie, o nichž poskytujeme úplné informace v kapitole 5.

3.7 Chat


Jestliže nás kontaktujete prostřednictvím chatu na našich webových stránkách, děje se tak použitím softwaru Userlike, což je software pro živý chat od společnosti Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolín nad Rýnem, Německo. Při zahájení chatu se zpracovávají následující související osobní údaje:

 • datum a čas vyvolání,
 • typ a verze prohlížeče,
 • IP adresa,
 • použitý operační systém,
 • URL předchozí navštívené webové stránky,
 • množství odeslaných dat.

Tyto údaje jsou potřeba, aby bylo možné provést identifikaci země a tím i výběr jazyka, a také k zajištění stability a bezpečnosti chatu. To odpovídá našemu oprávněnému zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení GDPR.


Aby bylo možné používat chat, musíte nám také sdělit následující osobní údaje:

 • jméno,
 • e-mailová adresa.

Podle průběhu konverzace mohou být v chatu zpracovávány další osobní údaje, které zadáváte do chatu. Povaha těchto údajů závisí do značné míry na Vaší žádosti nebo na problému, který nám popisujete.


Uvedené zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Účely zpracování zahrnují možnost využívání našich specifických produktů a služeb v rámci online nabídky.
Upozorňujeme, že údaje, které nám dobrovolně zašlete prostřednictvím chatu, ukládáme za účelem zpracování Vašeho dotazu a ke statistickým účelům. V této souvislosti se ukládá pouze protokol chatu a související IP adresa. Údaje v nich obsažené nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka předmětných webových stránek ani k jiným účelům, zejména nebudou použity k reklamě. Protokol chatu se po jednom roce smaže.


V této souvislosti používá Userlike mimo jiné soubory cookie, o nichž informujeme v kapitole 5.

4. Které Vaše osobní údaje ještě zpracováváme?


V některých případech mohou být Vaše údaje předány také třetím stranám, tj. partnerům, se kterými spolupracujeme mimo objednané zpracování. Tito partneři poskytují své služby jako samostatně odpovědní správci údajů; zpracování Vašich údajů partnery se řídí výhradně jejich prohlášeními o ochraně osobních údajů.

4.1. Poskytovatelé platebních služeb


Na našich webových stránkách je možné platit prostřednictvím platební služby společnosti EVO Payments International GmbH, Elsa-Brändström-Straße 10, 50668 Kolín nad Rýnem, Německo (EVO). Zpracování plateb probíhá prostřednictvím společnosti EVO. V tomto procesu jsou společnosti EVO předávány také osobní údaje – například bankovní spojení nebo číslo kreditní karty. Uvedené zpracování je nezbytné k ověření a zpracování platebního příkazu vydaného za účelem splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.


Společnost EVO si rovněž vyhrazuje právo provést kontrolu bonity. K tomuto účelu mohou být Vaše platební údaje případně předány úvěrovým agenturám v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti EVO na zjištění Vaší platební schopnosti. Společnost EVO využívá výsledek ověření bonity s ohledem na statistickou pravděpodobnost neprovedení platby k účelům rozhodnutí o poskytnutí příslušného způsobu platby. Informace o bonitě klienta může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. skóre). Jsou-li hodnoty skóre zahrnuty do výsledku informace o bonitě, mají svůj základ ve vědecky uznávaných, matematicko-statistických postupech. Výpočet hodnot skóre zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Další informace podléhající zákonu o ochraně osobních údajů včetně informací o používaných úvěrových informačních agenturách jsou uvedeny v prohlášení společnosti EVO o ochraně osobních údajů na adrese: https://www.evopayments.eu/datenschutz/


Proti tomuto zpracování svých osobních údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním odpovídající zprávy společnosti EVO. Společnost EVO Payment však přesto může být i nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb v souladu se smlouvou.

4.2 Provádění kontrol bonity


Pokud jsou výkony poskytovány předem (např. dodávka na fakturu), vyhrazujeme si právo provést kontrolu bonity zákazníka na základě matematicko-statistických postupů, abychom ochránili svůj oprávněný zájem na zjištění platební schopnosti našich zákazníků. Osobní údaje potřebné pro posouzení bonity předáváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR následujícím poskytovatelům služeb v závislosti na zemi, ve které sídlí správci údajů uvedení na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů:

 • Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor Heuss Strasse 2, 70174 Stuttgart, Německo
 • Bürgel Wirtschaftsinformationen Vertriebsgesellschaft mbH, Am Wallgraben 100, 70565 Stuttgart, Německo
 • Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64295 Darmstadt, Německo
 • Coface Rating GmbH, Isaac-Fulda-Allee1, 55124 Mainz, Německo
 • Coface Poland Services Sp. Z o.o, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Varšava, Polsko
 • KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1120 Vídeň, Rakousko
 • Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., Siemensova 2717/4, 15500 Praha, Česká republika
 • Dun & Bradstreet BV, Otto Reuchlinweg 1094, 3072 MD Rotterdam, Nizozemsko

Informace o bonitě klienta může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. skóre). Jsou-li hodnoty skóre zahrnuty do výsledku informace o bonitě klienta, mají svůj základ ve vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet hodnot skóre zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Výsledek posouzení bonity klienta s ohledem na statistickou pravděpodobnost neprovedení platby používáme za účelem rozhodnutí o navázání, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu.


Proti tomuto zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním příslušné zprávy odpovědnému správci údajů nebo výše uvedeným úvěrovým informačním agenturám. Přesto zůstáváme i nadále oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.

4.3 Používání grafických značek hodnocení a kontrolních pečetí (Trusted Shops)


K zobrazení našeho odznaku důvěryhodnosti Trusted Shops je příslušná grafika integrována na našich webových stránkách, kde se kupujícím zobrazují po zadání objednávky také veškerá shromážděná hodnocení jakož i nabídka produktů Trusted Shops.


To slouží na ochranu našich převažujících oprávněných zájmů na optimálním marketingu naší nabídky v rámci vyvažování zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Odznak důvěryhodnosti a s ním inzerované služby jsou nabídkou společnosti Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo, s níž společně odpovídáme za ochranu osobních údajů podle čl. 26 nařízení GDPR. V rámci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů Vás dále informujeme o podstatném smluvním obsahu podle čl. 26 odst. 2 nařízení GDPR.


Odznak důvěryhodnosti poskytuje na základě dohody o společné odpovědnosti americký poskytovatel sítě pro doručování obsahu (CDN = Contents Delivery Network). Přiměřená úroveň ochrany osobních údajů je zajištěna standardními doložkami o ochraně údajů a dalšími smluvními opatřeními. Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Trusted Shops AG najdete v jejím prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.trustedshops.de/impressum-datenschutz/


Při vyvolání odznaku důvěryhodnosti uloží webový server automaticky takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje například Vaši IP adresu, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje tak dané vyvolání. Tyto přístupové údaje se nijak nevyhodnocují a jsou automaticky přepsány nejpozději sedm dní po ukončení Vaší návštěvy webových stránek.


Po dokončení objednávky je Vaše e-mailová adresa, která byla zašifrována pomocí kryptologické jednosměrné funkce, předána společnosti Trusted Shops GmbH. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. To slouží ke kontrole, zda již jste zaregistrováni ke službám společnosti Trusted Shops GmbH, a je to proto nezbytné k plnění našich převažujících oprávněných zájmů a zájmů společnosti Trusted Shops při poskytování ochrany kupujícího spojené s konkrétní objednávkou a služeb vyhodnocování transakcí podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. V takovém případě bude další zpracování probíhat v souladu se smluvní dohodou mezi vámi a společností Trusted Shops. Jestliže nejste dosud registrováni k těmto službám, budete mít možnost tak učinit v navazujícím kroku poprvé. Další zpracování po provedené registraci se řídí také smluvní dohodou se společností Trusted Shops GmbH. Jestliže se nezaregistrujete, společnost Trusted Shops GmbH automaticky vymaže všechny předané údaje a osobní odkaz pak již není možný.


Další osobní údaje budou předány společnosti Trusted Shops pouze v případě, že s tím vyjádříte svůj souhlas, jestliže jsme oprávněni Vám psát servisní e-maily (viz bod 3.3.2), rozhodnete-li se používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo pokud jste se již zaregistrovali k jejich používání. V takovém případě platí smluvní ujednání mezi vámi a společností Trusted Shops.
V rámci společné odpovědnosti mezi námi a společností Trusted Shops GmbH se s dotazy, které se týkají se ochrany osobních údajů, obracejte přednostně na společnost Trusted Shops GmbH a svá práva uplatněte prostřednictvím kontaktních možností uvedených formou odkazu v informacích o ochraně osobních údajů. Bez ohledu na to se však vždy můžete obrátit na vybranou odpovědnou osobu. V případě potřeby bude váš dotaz předán další osobě, která na něj odpoví.

4.4 Použití ikon sociálních médií


Na našich webových stránkách používáme ikony sociálních médií. Jednoduchým kliknutím myši můžete přistupovat k následujícím platformám sociálních médií: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing a YouTube. Při Vaší návštěvě našich webových stránek nejsou těmto poskytovatelům zásadně předávány žádné osobní údaje. Poskytovatele předmětné platformy poznáte podle loga. Otevíráme Vám tak možnost přímého přístupu prostřednictvím ikony k příspěvkům společnosti LAPP na jejich webových stránkách. Pokud jste v okamžiku aktivace ikony přihlášeni k příslušnému poskytovateli sociální sítě, může síť přiřadit Vaši návštěvu k našim webovým stránkám. Jestliže si to nepřejete, před kliknutím na ikonu se odhlaste. Nemáme žádnou kontrolu nad shromažďovanými údaji a operacemi zpracování údajů, ani si nejsme vědomi plného rozsahu shromažďování údajů, účelů zpracování a doby uchovávání. Žádné informace nemáme ani o smazání údajů.


Kliknutím na ikonu nabízíme možnost přijímat informace od společnosti LAPP na příslušné platformě sociálních sítí. Právním podkladem používání je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

4.5 Začlenění videí YouTube


Do našich webových stránek máme vložená videa YouTube, která jsou uložena na odkazu http://www.YouTube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Poskytovatelem služby je YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost společnosti Google Inc, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pro uživatele, kteří mají obvyklé místo pobytu v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, je správcem údajů společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. V případě ostatních uživatelů se prosím podívejte na naše informace v kapitole 9.2 Přenos do třetích zemí.


Abyste si udrželi kontrolu nad svými údaji, jsou všechna videa ve výchozím nastavení deaktivována a aktivují se až po Vašem souhlasu s jejich používáním vyjádřeném v nástroji pro souhlas se soubory cookie nebo v nastavení souborů cookie. Právním podkladem zobrazování videí je pak čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.


Po aktivaci odkazu budou Vaše osobní údaje o použití automaticky zpracovány platformou, jako byste tuto platformu navštívili přímo. Za toto zpracování odpovídá výhradně platforma.


Při návštěvě webových stránek obdrží YouTube informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku našich webových stránek. To se děje bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný takový uživatelský účet neexistuje. Jste-li přihlášeni ke službě Google, budou Vaše data přiřazena přímo k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byla tato data přidružena k Vašemu profilu YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá Vaše údaje jako profily používání a používá je k účelům reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování rozvržení svých webových stránek podle potřeb. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy odpovídající potřebám a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Jsou-li údaje zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor/EU, kde neexistuje úroveň ochrany osobních údajů odpovídající evropskému standardu, uvádí společnost Google, že používá standardní smluvní doložky. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů a ohledně uplatnění tohoto práva se musíte obrátit na společnost YouTube.


Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování osobních údajů společností YouTube naleznete prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google. Tam také získáte další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany svého soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

5. Soubory cookie


Aby byly naše webové stránky uživatelsky co nejpřívětivější a aby se zvýšila relevantnost naší reklamy pro návštěvníky našich webových stránek, používáme my a naši partneři tzv. soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které se ukládají v koncovém zařízení návštěvníka. Umožňují uchovávat informace po určitou dobu a identifikovat koncové zařízení návštěvníka. To se zčásti děje také používáním tzv. sledovacích pixelů, které se neukládají na pevný disk návštěvníka, ale podobně jako soubor cookie mohou pomoci identifikovat koncové zařízení uživatele. V dalším textu se pod pojmem cookie rozumí jak soubory cookie v technickém smyslu, tak i sledovací pixely a podobné technické metody.

5.1 Nástroj na vyjádření souhlasu s používáním souborů cookie od CookiePro by OneTrust


Jestliže navštívíte naše webové stránky poprvé, zobrazí se na vstupní stránce banner společnosti CookiePro by OneTrust s textem souhlasu se soubory cookie. Dáte-li nám k tomu souhlas nebo vyjádříte-li tento souhlas v nastavení souborů cookie, bude předmětný souhlas uložen ve Vašem prohlížeči formou vybraného souboru cookie, abychom Vám nemuseli toto oznámení zobrazovat znovu na každé stránce. Jestliže toto oznámení ve Vašem prohlížeči chybí (např. v důsledku vymazání historie prohlížení), při opětovné návštěvě našich webových stránek se toto oznámení opět zobrazí.


Shromážděné údaje nebudou v této souvislosti předány poskytovateli služby CookiePro a budou existovat pouze do doby, než soubor cookie pro výběr sami vymažete nebo dokud účel uložení údajů nezanikne. Povinné zákonné lhůty uchovávání zůstávají nedotčené.


K získání zákonem požadovaných souhlasů s používáním souborů cookie se používá technologie CookiePro Consent. Právním základem je k tomu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR.

5.2 Seznam souborů cookie


V dalším textu uvádíme přehled souborů cookie, které obecně používáme, a jakým způsobem jsme je rozdělili do kategorií. Z technických důvodů obsahuje uvedený seznam anglické výrazy, které jsou automaticky generovány a vkládány softwarem. Tímto způsobem zajišťujeme, že je prezentace vždy aktuální a správná.


5.2.1 Bezpodmínečně potřebné soubory cookie


Tyto soubory cookie jsou pro fungování webových stránek nezbytné a nelze je ve Vašich systémech deaktivovat. Uvedené soubory cookie se obvykle nastavují pouze v reakci na akce, které provedete a které odpovídají požadavku na službu, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formulářů. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookie blokoval nebo Vás na ně upozorňoval. V takovém případě však některé oblasti webových stránek nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní údaje.

Cookie SubgroupCookiesCookies usedLifespan
configurator.lapp.comJSESSIONID1st Partysession-related
https://lapp.com/Nginxp_fe3rd Party1 day

5.2.2 Výkonové soubory cookie


Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje provozu stránek, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek. Pomáhají nám odpovědět na otázky, které stránky jsou nejoblíbenější, které jsou nejméně používané a jak se návštěvníci pohybují na webových stránkách. Všechny informace shromážděné těmito soubory cookie jsou souhrnné, a proto anonymní. Jestliže tyto soubory cookie nepovolíte, nedozvíme se, kdy jste naše webové stránky navštívili.

Cookie SubgroupCookiesCookies usedLifespan
lapp.comemos_jcvid1st Party730 days

6. Optimalizace webových stránek


6.1 Econda


Za účelem návrhu a optimalizace těchto webových stránek v souladu s požadavky jsou pseudonymizované údaje shromažďovány a ukládány pomocí řešení a technologií společnosti Econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Německo, a z těchto údajů jsou pomocí pseudonymů vytvářeny profily používání.


Společnost Econda anonymizuje údaje již při jejich shromažďování zkrácením IP adresy, a proto při použití v souladu s určením není možné, aby společnost Econda přiřadila údaje konkrétnímu uživateli. Anonymizované údaje zůstávají uložené v serverech společnosti Econda a můžeme je zobrazit pouze my. Tyto agregované údaje nám umožňují analyzovat například toky návštěvníků a cesty prokliknutí, aniž bychom je však mohli přiřadit ke konkrétnímu uživateli. Umístění serveru je výhradně v Německu.


K tomuto účelu lze použít soubory cookie, viz kapitola 5, které umožňují opětovné rozpoznání prohlížeče. Profily používání se však nespojují s údaji o nositeli pseudonymu bez výslovného souhlasu návštěvníka. Zejména IP adresy jsou bezprostředně po obdržení učiněny nerozpoznatelné, což znamená, že IP adresám nelze přiřadit žádné profily použití. Návštěvníci těchto webových stránek mohou kdykoli vznést námitku proti shromažďování a ukládání těchto údajů s platností do budoucna.


Údaje se uchovávají po dobu deseti let.

6.2 Google Tag Manager


Na našich webových stránkách používáme službu Google Tag Manager. Google Tag Manager je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (Google).
Prostřednictvím služby Google Tag Manager můžeme do našich webových stránek přehledně a zjednodušeně integrovat různé kódy a služby. Google Tag Manager přitom zavádí značky resp.

„uvolňuje“ zapojené značky (tagy). Po spuštění tagu může tato služba Google shromažďovat informace (včetně osobních údajů) a zpracovávat je. Přitom nelze vyloučit, že služba Google nepředává informace také na nějaký server ve třetí zemi.


Služba Google Tag Manager zpracovává zejména následující osobní údaje:

 • online označení (včetně označení soubory cookie),
 • IP adresa,

Právním základem používání služby Google Tag Manager je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, pokud jste s jejím používáním souhlasili prostřednictvím nástroje k udělení souhlasu se soubory cookie nebo nastavení souborů cookie.


Podrobnější informace o službě Google Tag Manager najdete na webových stránkách https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html a https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html v části „Údaje, které získáváme na základě Vašeho používání našich služeb“.


Dále jsme v souladu s čl. 28 nařízení GDPR uzavřeli se společností Google smlouvu o používání služby Google Tag Manager a o smluvním zpracování. Společnost Google zpracovává údaje z našeho pověření za účelem spuštění uložených značek (tagů) a zobrazení služeb na našich webových stránkách. Společnost Google může tyto informace případně předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace z pověření společnosti Google.


Integrací nástroje Google Tag Manager sledujeme cíl, který umožňuje zjednodušeně a přehledně integrovat různé služby. Zapojení nástroje Google Tag Manager navíc optimalizuje doby načítání různých služeb.

6.3 Google Ads


Do našich webových stránek jsme integrovali nástroj Google Ads. Společností provozující služby nástroje Google Ads je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Google).


Google Ads je internetová reklamní služba, která nám umožňuje umisťovat reklamy do výsledků vyhledávání vyhledávačem Google a do reklamní sítě Google. Google Ads nám umožňuje předem zadat určitá klíčová slova, na jejichž základě se reklama zobrazí ve výsledcích vyhledávače Google výhradně při nalezení relevantního výsledku vyhledávání vyhledávačem. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na tematicky relevantní webové stránky prostřednictvím automatického algoritmu a v souladu s předem definovanými klíčovými slovy.


Shromážděné údaje a informace používá společnost Google ke zpracování statistik návštěvnosti našich webových stránek. Uvedené statistiky návštěvnosti zase používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří na nás byli odkázáni prostřednictvím reklam, tj. k určení úspěšnosti či neúspěšnosti příslušných reklam a k optimalizaci našich reklam do budoucna. Ani společnost LAPP ani jiní inzerenti využívající Google Ads nezískávají od společnosti Google informace, na jejichž základě by bylo možné identifikovat subjekt údajů.


Jestliže si však nepřejete používat reklamy Google, můžete je deaktivovat příslušným nastavením na stránkách www.google.com/settings/ads.


Další informace o nástroji Google Ads a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: www.google.com/privacy/ads/

6.4 Google Retargeting


Do Vašeho systému informačních technologií může být umístěn prostřednictvím našeho nástroje pro souhlas se soubory cookie takzvaný konverzní soubor cookie. Co jsou soubory cookie, vysvětlujeme v kapitole 5 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Prostřednictvím těchto konverzních souborů cookie lze použít funkci retargetingu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (Google).


Uvedená funkce se v zásadě používá k zobrazování reklam návštěvníkům webových stránek, které patří do reklamní sítě společnosti Google, v souladu se zájmy návštěvníků. Jestliže navštíví naše webové stránky a poté přejdou na webové stránky, které patří do reklamní sítě společnosti Google, mohou se jim zobrazovat reklamy společnosti LAPP. Účelem služby Google Retargeting je proto propagovat naše webové stránky zobrazováním reklamy podle zájmů uživatelů na webových stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávače Google.


Jestliže jste prostřednictvím nástroje pro souhlas se soubory cookie nebo v nastavení souborů cookies souhlasili s použitím konverzního souboru cookie, je právním základem zpracování údajů při použití služby Google Retargeting čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Konverzní soubor cookie ztrácí svou platnost po třiceti dnech.


Prostřednictvím konverzního souboru cookie se ukládají osobní údaje – například webové stránky, které dotyčná osoba navštívila. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou osobní údaje včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Předmětné osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu sdílet s třetími stranami.


Jestliže si nepřejete používat službu Google Retargeting, můžete konverzní soubor cookie kdykoli deaktivovat provedením příslušných úprav v nastavení souborů cookie nebo na odkazu: www.google.com/settings/ads.


Další informace o funkci Google Retargeting a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: www.google.com/privacy/ads/

7. Plnění zákonných požadavků


Kromě dosud uvedených účelů zpracováváme Vaše údaje také za účelem plnění zákonných požadavků. Podléháme řadě právně vyžadovaných povinností. Primárně jsou to zákonné požadavky (plynoucí např. z obchodních a daňových zákonů), ale případně dozorové, regulační nebo jiné úřední požadavky. K nim patří zejména plnění kontrolních a ohlašovacích povinností podle daňového práva, jakož i plnění archivačních a dokumentačních povinností.


Právním základem tohoto zpracování je čl. 17 odst. 3 písm. b) nařízení GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR.

8. Prosazování a obrana práv


Vaše osobní údaje můžeme podle okolností zpracovávat také proto, abychom mohli uplatnit svá práva a prosazovat své právní nároky a/nebo abychom se mohli hájit proti právním nárokům a/nebo pokud je to nezbytné při obhajobě nebo stíhání trestných činů.


Právním základem zpracování je čl. 17 odst. 3 písm. e) nařízení GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v prosazování práv a v obhajobě práv.

9. Příjemci osobních údajů


Vaše údaje sdílíme v nezbytném rozsahu s poskytovateli služeb, které využíváme a kteří nám pomáhají poskytovat naše služby.

9.1 Kategorie příjemců


V dalším textu uvádíme kategorie příjemců Vašich údajů. Zejména jde o tyto osoby:

 • poskytovatelé služeb IT, kteří mimo jiné ukládají data a pomáhají se správou a údržbou IT systémů;
 • poskytovatelé logistických služeb – například k doručování našich výrobků;
 • poskytovatelé platebních služeb/banky;
 • veřejné orgány a instituce, pokud jsme k tomu povinni na základě právních předpisů.


Kromě toho budou Vaše osobní údaje předávány také našim přidruženým společnostem v rámci celosvětově působící skupiny našeho podniku, zejména pokud pro nás působí jako zpracovatelé objednávek a například poskytují IT služby nebo pokud je to nezbytné při poskytování našich služeb. Výměna probíhá, pokud jsou tyto údaje nutné při plnění našich smluvních a zákonných povinností nebo na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Přitom se může jednat o hospodářské, administrativní nebo také jiné interní účely obchodního řízení podniku; to platí pouze v rozsahu, v němž nepřevažují Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

9.2 Přenos dat to třetích zemí


V souvislosti s používáním některých uvedených nástrojů budou Vaše osobní údaje předány také do třetí země v souladu s požadavky čl. 44 a násl. nařízení GDPR. Jsou–li využíváni poskytovatelé služeb ve třetí zemi, jsou zpravidla povinni dodržovat úroveň ochrany údajů v Evropské unii tím, že se zavážou dodržovat standardní doložky Evropské unie o ochraně osobních údajů (v případě potřeby ve spojení s dalšími zárukami) Evropské komise. Standardní doložky o ochraně osobních údajů jsou volně dostupné na internetových stránkách Evropské komise.


I přes tato smluvní a technická opatření se může stát, že úroveň ochrany osobních údajů ve třetí zemi nebude odpovídat úrovni ochrany údajů v Evropské unii. Právním základem realizace mezinárodního přenosu údajů, ke kterému pak dochází, je váš souhlas podle čl. 49 odst. 1 věty 1 písm. a) nařízení GDPR, který udělujete prostřednictvím souhlasu v banneru se soubory cookie (nebo v jiných formulářích, registracích atd.). Zejména v případě předávání údajů do USA existuje především riziko, že Vaše osobní údaje by mohly být zpracovávány úřady pro účely kontroly a sledování, a to i bez zajištění dostatečnými právními prostředky, aniž bychom o tom my jako vývozce údajů nebo Vy jako subjekt údajů věděli.


V rámci případného přenosu údajů do USA bychom Vás rádi informovali, že dne 10. července 2023 schválila Evropská komise na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 prováděcí rozhodnutí, které stanoví přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů v rámci ochrany údajů mezi EU a USA. Toto rozhodnutí upravuje zákonnost předávání osobních údajů z EU organizacím se sídlem v USA, které se samy certifikovaly v rámci programu Data Privacy Framework a byly zařazeny na seznam Ministerstva obchodu USA. V tomto případě je právním základem pro předávání osobních údajů instituci s aktivním certifikátem DPF čl. 45 GDPR. Pokud není k dispozici certifikát, právním základem pro přenos údajů je nadále článek 46 GDPR nebo článek 49 GDPR, jak je popsáno výše. Aktuální stav poskytovatele služeb se sídlem v USA je k dispozici na internetu na webové stránce programu Data Privacy Frameworks na odkazu https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/ a lze ho kdykoli ověřit. Nový rámec ochrany údajů zavádí řadu ochranných opatření týkajících se přístupu tajných služeb USA k osobním údajům a dalších ochranných opatření, které mají zajistit úroveň ochrany údajů odpovídající úrovni ochrany údajů v EU, včetně zřízení zvláštního nestranného přezkumného soudu USA pro ochranu údajů (Data Protection Review Court), u kterého mohou občané EU žádat o vydání svých osobních údajů.

10. Bezpečnost


My a naši poskytovatelé služeb přijímáme technická a organizační bezpečnostní preventivní opatření na ochranu Vašich osobních údajů, které spravujeme, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Naše opatření při zpracování a zabezpečení osobních údajů se neustále zdokonalují v souladu s technologickým vývojem.


Osobní údaje, které jsou vyměňovány mezi vámi a námi nebo jinými zúčastněnými podniky, jsou zásadně přenášeny prostřednictvím šifrovaných spojení, která odpovídají současnému stavu techniky.


Naši zaměstnanci a smluvní poskytovatelé služeb jsou samozřejmě vázáni k zachování důvěrnosti.

11. Automatizované rozhodování v jednotlivých případech/profilování


Osobní údaje zpracováváme za účelem vytváření zákaznických profilů s cílem dosáhnout optimalizace marketingových kampaní, nabídek a služeb. Nepoužíváme procesy k automatizovanému přijímání rozhodnutí/profilování, které by pro Vás měly právní účinky nebo které by Vás podobným způsobem významně ovlivňovaly.

12. Povinnost poskytovat údaje


Musíte poskytnout pouze údaje, které jsou potřeba pro obchodní vztah s námi nebo které jsme povinni shromažďovat ze zákonných důvodů. Bez těchto údajů nebudeme moci s vámi navázat obchodní vztah ani Vám poskytovat naše služby. Osobní údaje, které nezbytně potřebujeme ke splnění výše uvedených účelů, jsou jako takové označeny. Všechny dobrovolně poskytnuté údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR a/nebo čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je další rozvoj našich produktů a služeb.

13. Odkazy k jiným internetovým stránkám


Naše webové stránky obsahují odkazy k jiným internetovým stránkám. Na to, zda jejich provozovatelé dodržují předpisy o ochraně osobních údajů včetně ustanovení nařízení GDPR, nemáme žádný vliv. Přes pečlivou obsahovou kontrolu nemůžeme nést žádnou odpovědnost za externí odkazy na obsah cizích stran. Informace o postupech zpracování osobních údajů na těchto stránkách naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na předmětných stránkách.

14. Doba uchovávání osobních údajů


Pokud nepožádáte o výmaz údajů (viz bod 15), budeme je uchovávat tak dlouho, dokud budou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. Kromě toho může docházet k uchovávání údajů, zejména pokud existuje nebo existoval smluvní vztah, za účelem plnění obchodních a daňových povinností týkajících se uchovávání údajů (např. dva až deset let), zajištění řádné obnovy po havárii (např. až tři roky), správy pohledávek a důkazů (např. tři roky od konce roku) nebo za účelem uchování důkazních materiálů v rámci zákonných ustanovení o promlčení (např. až třicet let).

15. Vaše práva


Každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme, má v zásadě (tj. v závislosti na příslušných podmínkách) vůči nám následující práva:

 • Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho zpracování Vašich osobních údajů, rádi Vám kdykoli bezplatně poskytneme informace o údajích, které k Vaší osobě uchováváme (čl. 15 nařízení GDPR).
 • Máte právo na opravu nesprávných údajů a doplnění neúplných údajů (čl. 16 nařízení GDPR).
 • Máte právo zablokovat/omezit zpracování nebo nechat vymazat své osobní údaje, které již nejsou potřeba nebo které nejsou uložené z důvodu zákonných povinností (čl. 17, 18 nařízení GDPR).
 • Jestliže jste nám údaje poskytli na základě souhlasu nebo na základě smlouvy mezi námi a vámi (čl. 20 nařízení GDPR), máte právo na přenos údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.
 • Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (čl. 21 odst. 2 a 3 nařízení GDPR).
 • Máte právo vznést námitku z důvodu zpracování založeného na oprávněném zájmu; v takovém případě můžeme prokázat naše závažné důvody (čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR). Výše jsme upozornili na případy, kdy toto právo existuje.
 • Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat s účinkem do budoucna, tj. zákonnost zpracování údajů do okamžiku odvolání zůstává nedotčena. Po odvolání souhlasu je možné, že již nebudete moci využívat naše služby.

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu údajů (čl. 77 nařízení GDPR). Přesto však doporučujeme, abyste se obrátili se stížností vždy nejdříve na nás.


Svá práva můžete uplatnit u kteréhokoli ze správců údajů uvedených na začátku tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Se svou žádostí se obracejte písemně (heslo: ochrana údajů) nebo e-mailem na příslušné uvedené kontaktní údaje. Aby se s Vašimi osobními údaji neseznámily neoprávněné osoby, vyhrazujeme si právo ověřit Vaši totožnost.


Upozornění na právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů


Pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, naleznete v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.


S touto námitkou se můžete obrátit na společnost U.I. LAPP GmbH.


Neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení Vaší námitky ověříme na základě vámi uvedených důvodů, zda jsme povinni Vaše údaje smazat nebo zda je další zpracování Vašich údajů z naší strany nezbytné na ochranu převažujících zájmů hodných ochrany nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. O výsledku našeho přezkoumání Vás budeme informovat písemně nebo v textové podobě.

16. Změny


Příležitostně je nutné upravit obsah tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Proto si vyhrazujeme právo toto oznámení kdykoli změnit. Pozměněnou verzi oznámení o ochraně osobních údajů rovněž zveřejníme zde. Informace o ochraně osobních údajů byste si proto měli znovu přečíst při své další návštěvě.


Verze 1.05

Stav k 11.01.2024