Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

UVC


UV-C záření se ukazuje jako přínosné také v boji proti pandemiím, protože dezinfekce pomocí světla je rychlá a účinná. Úplné zřeknutí se chemických čisticích prostředků je v mnoha oblastech použití také ekologickým a efektivním řešením dekontaminace. Zároveň je však také nebezpečné pro člověka a materiál. Ale co přesně je UVC záření, proč je tak nebezpečné a co to všechno má společného se společností LAPP?

Co je to UVC?


UV-C záření je označení pro zvláště vysokoenergetické ultrafialové záření (UV) v rozsahu vlnových délek od 100 do 280 nm (nanometrů). Stejně jako UV-B záření s vlnovým rozsahem 280 až 315 nm a UV-A záření s vlnovým rozsahem 315 až 400 nm je generováno sluncem a je také slunečním typem záření s nejkratší vlnovou délkou.


Zatímco přirozené UV-A a UV-B záření ze slunce proniká k zemskému povrchu a je primárně zodpovědné za sluneční úpal a předčasné stárnutí pokožky, UV-C paprsky jsou téměř úplně absorbovány zemskou atmosférou. V přírodě jsou proto lidé UV-C paprskům vystaveni jen nepatrně nebo vůbec. Naštěstí, protože čím kratší vlnová délka, tím větší negativní dopad UV záření na lidské zdraví.

Typ zářeníVlnová délka
UV-A380-315 nm
UV-B315-280 nm
UV-C280-100 nm

Je UVC záření zdraví škodlivé?


Čím kratší je vlnová délka, tím silnější je vliv UV záření na lidské zdraví.


UV-C záření jako typ slunečního záření s nejkratší vlnovou délkou je proto pro naše zdraví velmi nebezpečné.


Pokud jsou lidé nebo obecně živé bytosti vystaveny tomuto záření, poškozuje naše oči, kůži, a dokonce i náš genetický materiál. UVC paprsky jsou také klasifikovány jako vysoce karcinogenní.
Ale nejen to, také široká škála materiálů, resp. jejich trvanlivost velmi trpí UV-C zářením.
Proč tedy uměle vytváříme UV-C záření, když nám škodí a zemská atmosféra nás proti němu tak účinně chrání?

Jaké jsou výhody UV-C a kde se jich využívá?


Jak už to v životě bývá, každý pól má svůj protipól. Totéž platí i pro UV-C záření. Na jedné straně škodí zdraví lidí a zvířat, současně však může také velmi účinně přispět k jejich ochraně.

 • Tak například UV-C lampy se již dlouhou dobu používají pro úpravu vody nebo čištění vzduchu, např. v laboratořích nebo v lékařských a farmaceutických oblastech.
 • Tyto lampy dezinfikují vodu, vzduch a povrchy a zajišťují tak ochranu našeho zdraví. Jako obzvláště účinná se ukázala specifická vlnová délka UV-C záření 254 nm.
 • UV-C záření může zabíjet i koronaviry, proto se velmi efektivně využívá v boji s pandemií covid-19 k dezinfekci.

Dopravníkové pásy, madla eskalátorů, a dokonce i celé vagony, kabiny letadel, sklady, operační sály a učebny lze dekontaminovat během několika sekund bez použití škodlivých chemikálií. V některých oblastech se UV-C záření již používá, v jiných je teprve v počátcích. Ale co zní na první pohled pozitivně, má i své stinné stránky.

Jak UVC záření ovlivňuje materiály?


Všichni známe vybledlé barvy z časopisů zapomenutých na slunci nebo prádla, které se na slunci sušilo příliš často. Dalším příkladem je plastový zahradní nábytek, který byl kdysi sněhově bílý, ale po krátké době je zažloutlý, porézní a matný. A to „jen“ vlivem UV-A a UV-B paprsků, které mají delší vlnovou délku a jsou tudíž méně agresivní než UV-C paprsky.


UV-C záření má obrovský negativní vliv na životnost, resp. stálost některých materiálů.


Ničí například makromolekuly plastů, a tím v některých případech i materiály vnějšího pláště a izolace kabelů nebo plasty používané v kabelových vývodkách a konektorech.


Z dlouhodobého hlediska to může vést k poškození materiálu nainstalovaných výrobků nebo součástí a nakonec k selhání zasažených strojů a systémů.


Dále existují mobilní výrobky nebo ruční přístroje, jejichž pouzdra a ovládací prvky značně trpí vlivem UV-C záření.


Uvažujeme-li například o dekontaminaci kanceláře, jsou plastové kryty monitorů, projektorů, televizorů a dalších produktů a jejich přívodní kabely vystaveny zrychlenému procesu stárnutí způsobenému UV-C zářením. To vede k brzkému zkřehnutí plastů a předčasnému selhání v důsledku prasklin nebo zlomů v materiálu.


Je jasné, že zejména během pandemie jsou zapotřebí rychlá řešení. Jako provozovatel nebo výrobce jednotlivých produktů však musíte chránit před poškozením vysokoenergetickým UV-C zářením i systémy, budovy nebo laboratorní zařízení.


Pokud se komponenty při používání také pohybují, např. jako kabely ve vlečném řetězu nebo v mobilních, přenosných zařízeních, doba do úplného selhání se opět výrazně zkracuje.

Jak Vám s tím může pomoct společnost LAPP?


Dnes jsme opět o krok napřed, jako tomu bylo v 90. letech při představení našich produktů ÖLFLEX® NATUR, resp. dnešního ÖLFLEX® ROBUST.  Tehdy bylo cílem zabránit předčasným poruchám kabelů, kabelových vývodek a konektorů vlivem nově zaváděných biologických mazacích, chladicích a řezných olejů například na bázi řepky.


Naši odborníci ze společnosti LAPP jako inovativního dodavatele integrovaných řešení a značkových produktů v oblasti kabelové a spojovací techniky včas rozpoznali situaci a jednali podle toho.


Oficiální studie o účincích UV-C záření na různé materiály, standardizované testy nebo dokonce mezinárodní zkušební normy totiž dosud neexistovaly.


Společnost LAPP proto zahájila vlastní testovací postup pro kabely, kterým lze testovat odolnost vůči UV-C záření.

U kabelů byla zkoumána následující kritéria:


 • Mechanická pevnost
 • Vizuální změna
 • Emise materiálů
 • Změna barvy
 • Tvorba pachů

U zkušebních vzorků byly zjištěny následující změny:


 • Zkřehnutí a ztráta elasticity
 • Výrazná změna povrchu
 • Únik přísad
 • Výrazné vyblednutí nebo ztmavnutí barvy
 • Částečně silné uvolňovaní pachů

Náš testovací postup přinesl následující výsledky:


Plasty odolné proti UV-C záření

Naproti tomu dosáhly zvláště dobrých výsledků při použití pod vlivem UV-C záření všechny naše výrobky s materiálem pláště ROBUST. Můžeme Vám je bez váhání doporučit.

ROBUST


Díky včasnému zásahu našich odborníků ze společnosti LAPP máte jako zákazník užitek z produktů testovaných pod vlivem UV-C záření v následujících oblastech:

 • Připojovací a ovládací kabely
 • Datové kabely

Plasty, které nejsou odolné nebo jsou pouze částečně odolné vůči UV-C:

 • Polyvinylchlorid
 • Polyuretan
 • Některé termoplastické elastomery
 • Určité plasty zesítěné elektronovým paprskem a také
 • Speciální materiály bez halogenů

Připojovací a ovládací kabely

Pro použití ve vlečných řetězech

 • ÖLFLEX® ROBUST FD
 • ÖLFLEX® ROBUST FD C

Připojovací a ovládací kabely

Pro flexibilní použití

 • ÖLFLEX® ROBUST 200
 • ÖLFLEX® ROBUST 210
 • ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Nízkofrekvenční datové kabely

Pro flexibilní použití v nízkofrekvenčním pásmu

 • UNITRONIC® ROBUST
 • UNITRONIC® ROBUST C
 • UNITRONIC® ROBUST C (TP)

Datové kabely provozní sběrnice

Pro flexibilní použití v síti PROFIBUS-DP
 • UNITRONIC® BUS PB ROBUST

Datové kabely provozní sběrnice

Pro kabeláž ke snímačům/akčním členům
 • UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Ethernetové datové kabely

Pro flexibilní použití v sítích ethernet a zejména PROFINET
 • ETHERLINE® ROBUST

Ethernetové datové kabely

Pro flexibilní použití v sítích PROFINET, zvláště odolný proti plameni

 • ETHERLINE® ROBUST FR

Připojovací a ovládací kabely

Proč bych si měl vybrat produkty odolné vůči UV-C od společnosti LAPP?


Dlouhodobý provoz výrobků

Jsou připraveny na dlouhodobý provoz Vašich produktů, zejména v oblastech použití UV-C

Úspora času a peněz

 • Nižší pravděpodobnost selhání komponent značky LAPP snižuje prostoje Vašich strojů
 • Díky prodlouženým intervalům údržby ušetříte čas a peníze.

Lepší plánovatelnost

Dlouhá životnost výrobků Vám umožní lepší plánování.

Nejvyšší hygienické požadavky

S výrobky ROBUST automaticky splňujete nejvyšší hygienické požadavky a v případě potřeby můžete použít i vysokotlaké parní a chemické čističe.