Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Odolnost vůči olejům


KABELY A VODIČE Z PUR A PVC ODOLNÉ PROTI OLEJŮM

Když si představíme průmyslové výrobní linky nebo stacionární pohony, nedokážeme si již představit žádný mechanicky se pohybující stroj bez mazacích míst a automatického smáčení olejem. Téměř všechny aplikace jsou dnes elektronicky monitorovány a propojeny. Například v CNC frézkách protékají litry řezných a chladicích olejů, které nevyhnutelně přicházejí do styku s kabely a vodiči a někdy v nich dokonce dlouhodobě plavou. V následujících odstavcích se dozvíte, co je pro Vás důležité při používání kabelů v olejovém prostředí.

Co se myslí odolností proti olejům?


Odolností proti olejům se rozumí odolnost materiálů vůči účinkům olejů, jako jsou např. syntetické oleje. Materiál, který je odolný nebo necitlivý proti olejům, se při krátkodobém nebo dlouhodobém kontaktu s olejem nepoškodí.

Co jsou to kabely odolné proti olejům?


U kabelů odolných proti olejům nebudou materiály použité v plastovém vnějším plášti chemicky reagovat s oleji. Aby byl kabel považován za odolný proti olejům, musí vlastnosti plastů zůstat nezměněny navzdory dočasnému nebo trvalému kontaktu s olejem.


Příklady plastů odolných proti olejům jsou fluorpolymery nebo polyuretan (PUR). PVC kabely jsou odolné proti olejům pouze v případě, že se do vnějšího pláště z polyvinylchloridu přidají speciální chemické přísady.

Které faktory ovlivňují odolnost kabelu proti olejům?


Při výběru správného materiálu pro plastový vnější plášt kabelu je třeba vzít v úvahu řadu faktorů:

Jaké je složení použitého oleje?

Jde o syntetický olej nebo bioolej?

Jaké teplotě oleje je kabel vystaven?

Jak dlouho bude kabel ve styku s olejem?

Bude oleji vystaven krátkodobě nebo dlouhodobě?

V závislosti na požadavcích konkrétní aplikace jsou kabely rozděleny do různých tříd.


Zkušební metody pro jednotlivé třídy jsou definovány normami.

  • Třída 1: Žádná odolnost proti olejům

Kontakt vnějšího pláště s oleji vede k poškození kabelu. Kabely této třídy jsou vhodné pro použití v prostředí bez olejů. 

  • Třída 2: Odolné proti olejům dle ČSN EN 50290-2-22 (TM54)

  • Třída 3: Odolné proti olejům dle ČSN EN 50363-4-1 (TM5)

  • Třída 4: Odolné proti olejům dle ČSN EN 50363-10-2

Kdy se kabel považuje za odolný proti olejům?


Aby se zabránilo poškození v důsledku působení oleje, musí být všechny součásti systému odolné proti olejům. To vyžaduje, aby plášť kabelu i všechny konektory nebo kabelové vývodky byly odolné proti olejům. 


V opačném případě způsobují oleje bobtnání nebo křehnutí plastů. To znamená, že zátky nebo vývodky, které nejsou odolné proti olejům, by se jednoduše odlupovaly nebo dokonce odpadávaly. Totéž platí pro vnější plášť kabelů, které nejsou odolné proti olejům, protože ztrácí svou ochrannou funkci a kabel může zcela selhat. 

Jak rozpoznám výrobky LAPP, které jsou odolné proti olejům?


Ve společnosti LAPP testujeme naše kabely podle uznávaných německých, evropských a mezinárodních norem. K testování a ověřování odolnosti kabelů a vodičů proti olejům se používají standardizované zkušební oleje. 


Výrobky LAPP, které jsou odolné proti olejům, poznáte podle našeho piktogramu olejového barelu, který označuje výrobky se zvýšenou odolností proti olejům. Mimo to jsou výrobky s vnějším pláštěm z PUR, které jsou díky svým materiálovým vlastnostem vždy odolné proti olejům, označeny písmenem „P“ Příkladem je náš výrobek ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, kabel se zvýšenou chemickou odolností.

Kde se používají vodiče a kabely odolné proti olejům?


Při výrobě součástí v průmyslu se řezné a chladicí oleje používají mimo jiné k regulaci teploty a ochraně nástrojů. To znamená, že kabely, konektory nebo kabelové vývodky používané k připojení akčních členů a snímačů v systému jsou trvale nebo dočasně vystaveny působení různých olejů. 


Výrobky LAPP odolné proti olejům jsou odolné proti mazacím, řezným a chladicím olejům, chemickým čisticím prostředkům a horké vodě, díky čemuž jsou ideální ve výrobě v mnoha průmyslových použitích. 


Například naše Kabelové vývodky SKINTOP® odolné proti olejům jsou dlouhodobé odolné vůči různým olejům. To znamená, že Vaše kabelová vývodka zůstane vždy funkční, nenabobtná a neodpadne ani po dlouhém používání v oleji. 


Pro speciální aplikace, například v obráběcím centru CNC, musí být některé kabely trvale ponořeny v oleji nebo musí být odolné proti horkým chladicím a mazacím kapalinám. Vnější plášť kabelu, který je odolný proti olejům, zajišťuje dlouhodobě funkční spojení s nízkým rizikem selhání.

Kabelové vývodky SKINTOP®

Ne všechny oleje jsou stejné


Jak to ovlivňuje výběr kabelů a vodičů?

Oleje se značně liší svým chemickým složením v závislosti na účelu použití. Standardizované zkušební oleje na bázi minerálních olejů, které se používají pro běžné zkoušky, pokrývají mnoho oblastí použití, ale nemohou reprezentovat všechna možná složení. Ve společnosti LAPP Vám proto nabízíme možnost ověřit, zda je Vámi vybraný výrobek odolný i proti speciálnímu oleji, který používáte. Promluvte si o tom s našimi odborníky.


Univerzálními zbraněmi proti téměř všem olejům v kabelovém průmyslu jsou fluorpolymery a teflon. Odolnost proti velmi speciálním olejům lze často zaručit pouze u kabelů, jejichž plasty jsou vyrobeny z těchto materiálů. Produkty ÖLFLEX® HEAT 205 a ÖLFLEX® HEAT 260 společnosti LAPP představují perfektní řešení pro aplikace se speciálními oleji.

Výrobky odolné proti olejům

Další důležité materiály vnějšího pláště, které jsou kompatibilní s oleji, jsou uvedeny v tabulce níže:


Materiál vnějšího pláště: PU

Kabely s vnějším pláštěm z polyuretanu jsou vysoce odolné proti olejům a vynikají také vrubovou houževnatostí.


Vnější pláště z polyuretanu se proto často používají ve strojírenství a strojním inženýrství. Plášť z polyuretanu (PUR) zůstává flexibilní i při nepřetržitém používání, odolává vysokému mechanickému namáhání a je také odolný proti mnoha chemikáliím a olejům.


Díky své odolnosti proti olejům a torznímu namáhání je náš ÖLFLEX® ROBOT 900 P ideální pro robotické aplikace s dynamickými ohybovými a torzními pohyby.

Materiál vnějšího pláště: PVC

Kabely s vnějším pláštěm z PVC nejsou ve svém obvyklém chemickém složení příliš odolné proti olejům.


Ale i v tomto případě platí, že vyjímka potvrzuje pravidlo. Ve společnosti LAPP nabízíme výrobky s vnějším pláštěm z PVC, které přinášejí výhody kabelu z PVC a které jsou však díky speciálním chemickým přísadám současně odolné proti olejům.


Zvláště pozoruhodný je náš kabel ÖLFLEX® 191, flexibilní PVC kabel odolný proti olejům pro evropský a severoamerický trh.

Materiál vnějšího pláště: TPE

Termoplastické elastomery (TPE), mezi které patří také termoplastický polyuretan (TPE-U) nebo PUR, nabízí nejen odolnost proti UV záření, ale také vysokou odolnost proti olejům nebo bioolejům. Ve srovnání s PUR se však kabel s vnějším pláštěm z TPE většinou vyznačuje vyšší odolností proti UV záření a jinými teplotními rozsahy. 


Pro použití v energetických řetězech a v náročných podmínkách jsou k dispozici například naše ovládací kabely ÖLFLEX® ROBUST FD C s pláštěm z TPE.

Které výrobky odolné proti olejům kromě kabelů a vodičů nabízí společnost LAPP?


V závislosti na oblasti použití nabízí společnost LAPP také následující výrobky odolné proti olejům:

Vlečné řetězy


Kabely odolné proti olejům nejsou dostačující, pokud energetický řetěz, ve kterém jsou umístěny, nemůže mít tuto vlastnost. Energetické řetězy odolné proti olejům jsou obzvláště důležité v lineárně se pohybujících strojích a systémech používaných v olejovém prostředí. Při hledání vhodného vlečného řetězu pro Vaši aplikaci Vám pomůže tento hypertextový odkaz ÖLFLEX® CONNECT CHAIN.

Plastová kabelová vývodka

SKINTOP® ST-M plastová kabelová vývodka se zvýšenou odolností proti olejům, trvalou ochranou proti vibracím a redukční těsnicí vložkou, poskytuje osvědčenou funkční spolehlivost i při náročných procesech čištění strojů a zařízení. 

Konektory

Naše Konektory EPIC® s vysokou odolností proti chemikáliím poskytují spolehlivou ochranu proti poruchám v olejovém prostředí.