Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Bezolovnaté kabelové vývodky

Další informace o RoHS a REACH


Míra použití olova v komerčních a průmyslových výrobcích v posledních desetiletích prudce poklesla. Zatím jsou však malá množství olova nadále povolena v několika málo oblastech použití. Například směrnice RoHS jako výjimku pro elektrotechnické výrobky stále dovoluje až 4 % olova ve slitinách mědi, jako je mosaz, což je materiál používaný v mosazných vývodkách SKINTOP® a SKINDICHT®. Platnost této výjimky však oficiálně vypršela 21. července 2021. Evropská komise zatím nepřijala rozhodnutí o jejím prodloužení. Výsledek je tak stále nejistý.


Již v roce 2020 byla společnost LAPP prvním výrobcem na světě, který představil kabelové vývodky v bezolovnaté mosazné verzi. Využijte společně s námi této příležitosti a začněte již nyní používat naše trvale udržitelné, a tedy dlouhodobě použitelné bezolovnaté kabelové vývodky.

Co je to bezolovnatá kabelová vývodka?


Bezolovnaté kabelové vývodky jsou stejné jako kabelové vývodky. Jediný rozdíl je v tom, že se vyrábí bez běžného dvou až čtyřprocentního obsahu olova jako přidané látky v mosazi, který povoluje směrnice RoHS a který je na trhu běžný.


Bezolovnaté kabelové vývodky a bezolovnaté příslušenství kabelových vývodek od společnosti LAPP poznáte podle označení „LF“ (Lead-Free – bez olova). To znamená, že si můžete pořídit naše dosud běžné a oblíbené kabelové vývodky, jako např SKINTOP® MS-M a MS-SC-M nebo naše pojistné matice SKINDICHT® SM-M, se stejnými vlastnostmi také v bezolovnatých variantách. Novinkou v našem sortimentu jsou nyní také zaslepovací zátky SKINDICHT® BL-M, redukce SKINDICHT® MR-M, rozšíření SKINDICHT® ME-M, adaptéry SKINDICHT® MA-PG/M a pojistné matice SKINDICHT® SM-PE M s řeznými hranami v bezolovnaté variantě.

Bezolovnaté kabelové vývodky


Od svého uvedení na trh před více než rokem jsme začlenili bezolovnatou mosaz do mnoha výrobků společnosti LAPP a úspěšně tak zvládli výzvu k používání alternativních materiálů. O bezolovnaté verze postupně doplňujeme také další produktové řady.


Jako přední světový výrobce integrovaných kabelových a spojovacích řešení jsme nečekali a stali se prvním výrobcem na světě, který vyrábí kabelové vývodky z bezolovnaté mosazi. A naše portfolio bezolovnatých výrobků pro Vás dodnes rozšiřujeme.


Jako vždy jednáme spíše aktivně než reaktivně – abyste mohli včas a udržitelně reagovat na nadcházející změny.

Co jsou to REACH a RoHS?


V zájmu ochrany lidí, zvířat a životního prostředí specifikují různé předpisy, jako jsou např. směrnice RoHS a nařízení REACH, použití chemikálií, jejich omezení a oblasti použití. Nařízení REACH také určuje povolený obsah olova ve slitinách mědi.

POP – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021

Co je to nařízení REACH?


Jako nařízení REACH je běžně označováno „nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)“, které platí od roku 2007 a je jedním z nejpřísnějších zákonů o chemických látkách. Toto nařízení bylo vydáno s cílem zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou vyplývat z chemických látek, a současně zvýšit konkurenceschopnost chemického průmyslu EU.


V roce 2018 bylo olovo zařazeno na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (seznam SVHC: Substance of Very High Concern). Podle článku 33 nařízení REACH podléhají všechny materiály obsahující olovo, včetně mosazi s obsahem olova, informační povinnosti v celém dodavatelském řetězci. Pokud jsou polotovary nebo jiné výrobky vyrobeny ze slitin mědi obsahujících více než 0,1 % olova, je nutné tuto skutečnost uvést při dodání.

Informace pro zákazníky

Máte nějaké otázky?

Další informace k tématu REACH si vyžádejte od našich kontaktních osob.
Pošlete nám e-mail

Co je to RoHS?


RoHS je označení Směrnice 2011/65/EU a souvisejících změn Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.


Cílem směrnice RoHS je minimalizovat uvolňování nebezpečných látek do životního prostředí. Směrnice slouží jako vodítko pro příslušné regionální předpisy v celé Evropě.


21. července 2021 oficiálně skončila platnost výjimky 6c přílohy III evropské směrnice RoHS (Restriction of Hazardous Substances).


Různí účastníci trhu požádali již předem o prodloužení této výjimky pro olovo. 


"21. červenec 2021 jako rozhodný den již neplatí Stávající výjimky zůstávají v platnosti, dokud Evropská komise nerozhodne o žádosti o jejich prodloužení."


Nebude-li prodloužení výjimky uděleno, bude platit přechodné období 12–18 měsíců ode dne, kdy Evropská komise zveřejní zamítnutí prodloužení. Poté nesmí být překročena maximální koncentrace 0,1 % olova v materiálu ani v případě mosazi.

Informace pro zákazníky

Toxic Substances Control Act (TSCA)


Dne 5. února 2021 vydala americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) nové pravidlo podle § 6 zákona o kontrole toxických látek (TSCA), podle kterého by mělo být v USA s výhradou různých výjimek neprodleně zakázáno používání 5 persistentních, bioakumulativních a toxických látek ve výrobcích. Seznam látek, které budou od 8.3.2021 v USA z větší části zakázány pro dovoz, zpracování (výrobu) i prodej, ale také ve výrobcích, je následující:

  • decabromodiphenyl ether (DecaBDE) (CAS No. 1163-19-5)
  • phenol, isopropylated phosphate (3:1) (PIP (3:1)) (CAS No. 68937–41–7), other names: Tris (4-isopropylphenyl) phosphate; CAS: 68937-41-7]
  • 2,4,6-Tris(tert-butyl)phenol (2,4,6-TTBP) (CAS No. 732-26-3)
  • hexachlorobutadiene (HCBD) (CAS No.87-68-3)
  • pentachlorothiophenol (PCTP) (CAS No.133-49-3) 

Podle informací, které máme k dispozici, jsou 4 z těchto 5 látek rovněž součástí seznamu GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), a tudíž již podléhají ohlašovací povinnosti v dodavatelském sektoru automobilového průmyslu. Další informace o látkách, oblastech použití a omezení látek ze strany USA lze nalézt pod TÜV SÜD – USA: EPA zakázala pět persistentních, bioakumulativních a toxických chemikálií (PBT) a EPA: Assessing and Managing Chemicals under TSCA.

TÜV SÜD - USA: EPA bans five PBT chemicals

Vzhledem ke stávající situaci a nadcházejícímu zákazu v USA v současné době aktivně pracujeme na kontrole našich výrobků a materiálů na přítomnost uvedených látek. Jelikož se však jedná o krátkodobou legislativní úpravu v USA, nemůžeme v tuto chvíli zaujmout konečné stanovisko.


Jakmile budou k dispozici spolehlivé informace, odpovíme odpovídajícím způsobem na Váš dotaz.

Šablona pro ohlášení kobaltu (CRT)

Stáhněte si ji nyní

Šablona pro ohlášení konfliktních minerálů (CMRT)

Stáhněte si ji nyní

Jaké problémy je potřeba řešit při výrobě produktů s bezolovnatými kovy?


Přídavek olova do slitin mědi, ke kterým patří i mosaz, zajišťuje dobré obrábění a snadné mazání. Tím se snižuje tření a tudíž i tvorba tepla při výrobě kabelových vývodek. Další výhodou je nízká tvrdost mosazi s přídavkem olova, což umožňuje rychlé a snadné zpracování.


Výroba kabelových vývodek z bezolovnatých materiálů a nákup surovin proto vyžadovaly složité procesní úpravy a vyšší náklady. V současné době nejsou bezolovnaté mosazné materiály často dostupné ve stejném rozsahu. Chování třísek při zpracování bezolovnatých materiálů se liší od těch, u kterých je do materiálu přidáno olovo. To znamená, že odstraňování třísek během výroby je náročné, zejména pokud se ve výrobě používají obě varianty polotovarů.


Dodatečné výdaje, které vedou k celkově vyšším nákladům, nevyhnutelně ovlivňují ceny bezolovnatých variant výrobků, zejména v přechodném období.

Jaké jsou rozdíly mezi bezolovnatými kabelovými vývodkami?


Bezolovnaté kabelové vývodky vypadají stejně jako vývodky vyrobené z mosazi s obsahem olova. 

Srovnatelné jsou také vlastnosti kabelových vývodek s olovem a bez olova. Jak interní laboratoře společnosti LAPP, tak externí zkušební ústavy potvrdily, že:

  • mechanické vlastnosti,
  • odolnost proti korozi a
  • vlastnosti EMC jsou srovnatelné.

Obě varianty kabelových vývodek LAPP jsou rovněž prachotěsné s krytím IP 68 a chráněné proti trvalému ponoření do tlaku max. 10 barů a do hloubky vody 100 metrů po dobu max. 30 minut.

Bezolovnaté kabelové vývodky, stejně jako kabelové vývodky s obsahem olova, jsou pro Vás ihned k dispozici na skladě v metrických velikostech M12 až M63.
 

SKINTOP® MS-M

Jaké jsou oblasti použití a v jakém prostředí se používají?


Naše bezolovnaté kabelové vývodky jsou dobrou volbou všude tam, kde pro Vaše stroje nebo systémy platí směrnice RoHS a nařízení REACH týkající se olova.


Obzvláště pokud vyrábíte nebo provozujete stroje s dlouhou dobou plánování nebo dlouhými životními cykly, má smysl spoléhat na komponenty, které neobsahují olovo a na které se nevztahují aktuálně platné a budoucí zákazy v nařízeních RoHS nebo REACH.


Pokud jde o mezinárodní prodejní trhy nebo hodnotové řetězce a legislativu, prozíravá udržitelná opatření mohou mít na Vaše plánování také příznivý vliv.

Jak poznáte bezolovnaté kabelové vývodky společnosti LAPP?


Při výběru bezolovnatých kabelových vývodek hledejte v čísle výrobku označení „LF“.


Výrobky s touto příponou jsou bezolovnatou alternativou ke klasickým kabelovým vývodkám a přitom mají stejné vlastnosti jako ty s obsahem olova.


S našimi bezolovnatými kabelovými vývodkami tedy máte vždy jistotu, že můžete plánovat udržitelně a dlouhodobě, a to i v případě, že by v budoucnu došlo ke změně předpisů.