Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Vodotěsné nebo voděodolné?

To je to, na čem ve vlhkém prostředí opravdu záleží


Je známo, že voda a elektřina nejsou dobrou kombinací. Proto by se ve vlhkém prostředí měly používat vodotěsné a voděodolné připojovací systémy. Ale kdy je spojení považováno za vodotěsné a kdy za voděodolné? Je voděodolnost totéž, co vodotěsnost? Jak zjistíte, zda je výrobek vodotěsný a do jaké míry může být vystaven působení vody, aniž by došlo k jeho poškození? Objasníme Vám, co byste měli vědět při výběru takového výrobku.

O co se jedná: voděodolný, vodotěsný nebo nepromokavý?


Voděodolný, vodotěsný a nepromokavý jsou tři pojmy, které, jak se zdá, znamenají přesně totéž a často se zaměňují. Existují mezi nimi však rozdíly, které jsou obzvláště důležité v závislosti na kontextu. Vysvětlíme Vám, co jednotlivé pojmy znamenají a v čem spočívá zásadní rozdíl.

Nepromokavý

voda proniká velmi obtížně.
Nepromokavý znamená, že konstrukce a/nebo materiál nějakého výrobku, např. pouzdra, má takové vlastnosti, že do něj voda těžko proniká.
SKINDICHT® CN

Vodotěsný

Voda nemůže proniknout.
To však neznamená, že je zcela zabráněno pronikání vody. Pokud materiál zcela zadržuje vodu, je vodotěsný.
N2XS(FL)2Y

Voděodolný

Voda nezpůsobí žádné škody.
Voděodolnost, na druhé straně, není otázkou toho, jak dobře materiál odolává vodě, ale zda dojde ke škodám, když bude materiál vystaven vodě. Například kabel je voděodolný, pokud se plastický materiál pláště časem ve vodě nerozpustí.
SKINTOP® INOX

Co jsou to spojení a spojovací systémy?


V průmyslových aplikacích existuje mnoho způsobů přenosu energie, signálů a dat z jednoho místa na druhé. Umožňují to tzv. spojení nebo celé spojovací systémy, které například připojují servomotor k systému a zajišťují tak napájení. Spojení může obsahovat různé elektrické součásti, které určují, zda je celé spojení voděodolné, vodotěsné a/nebo nepromokavé. Součásti, které mohou patřit do spojovacího systému, jsou například:

 • Kabely a vodiče
 • Konektory
 • Kabelové vývodky
 • Switche

Voděodolné kabely nebo vodotěsné konektory nestačí


důležité jsou spojovací body!

Vlivu vlhkosti a vody musí odolávat nejen jednotlivé komponenty. Kritická slabá místa v systému, u kterých je nutné přezkoumat vodotěsnost a voděodolnost, představují zejména spojovací body, ve kterých napájení nebo datová komunikace přechází z jedné součásti na druhou.


Kabelové spojení je spojovací místo, kde jsou dva kabely navzájem spojeny pomocí kabelové spojky. Kabelová spojka by proto měla být ve vlhkém a mokrém prostředí vodotěsná. U konektorového spojení se naproti tomu setkávají dva konektory (zástrčka a zásuvka) - typicky když je kabel připojen k pouzdru pomocí konektoru. Kontakty uvnitř konektoru nesmí v žádném případě navlhnout, jinak by mohlo dojít k nebezpečnému zkratu. Proto musí být konektor také vodotěsný.

Kde se používají voděodolné a vodotěsné spojovací systémy?


Obecně platí, že pokud hrozí, že by mohly kabely navlhnout, je třeba použít voděodolná a vodotěsná spojovací řešení!

Ve vlhkém prostředí by se měly používat jak voděodolné, tak i vodotěsné spojovací systémy, aby za žádných okolností nedošlo k vzájemnému kontaktu mezi vodou a elektrickými vodiči a zároveň byla zajištěna dlouhá životnost spojení. Ale co v tomto kontextu znamená „vlhké“?


Vlhké prostředí neznamená jen to, že je například kabel uložen pod vodou. Je mnohem běžnější, že jsou kabely uloženy v suchých podmínkách, ale občas navlhnou. K tomu může dojít, pokud ve stroji dochází k úniku kapaliny nebo je nutné pravidelně čistit zařízení.

Typická prostředí


kde se používají voděodolné a vodotěsné spojovací systémy

Výrobní zařízení v potravinářském průmyslu, která musí být pravidelně otryskávána a dezinfikována horkou parou.
Food and beverage industry
Photovoltaic systems
Venkovní aplikace, jako jsou fotovoltaické systémy, antény, systémy v chemickém a stavebním průmyslu a mnoho dalších.
Solar energy
Čisticí zařízení, která přepravují vodu a čisticí prostředky, jako jsou myčky a mycí linky.
oil rigs
Použití na volném moři, kde panují obzvláště drsné podmínky, např. na lodích, na ropných plošinách nebo v přístavních zařízeních.
Trvalé použití ve vodě, např. do hloubky vody 100 m a teploty vody 40 °C.
Infrastructure
Uložení do země, např. při výstavbě infrastruktury.
Rozšíření širokopásmového připojení

Ne každá vodotěsnost je stejná!


Ne každá vodotěsnost v elektrotechnice je stejná!

Například v kontextu kabelů se rozlišuje mezi příčně vodotěsnými a podélně vodotěsnými kabely.

Avšak v kontextu přístrojů nebo jejich součástí, jako jsou konektory nebo kabelové vývodky, se vodotěsnost měří zcela jinak.

Příčně vodotěsnými


Pokud voda nemůže proniknout plastem kabelu a dostat se k žilám, mluvíme o příčně vodotěsném kabelu.

Podélně vodotěsném


Pokud voda vnikne u konektoru do konce kabelu, ale nemůže se šířit podél žil, protože jí v tom brání například rosolovitá výplň, hovoříme o podélně vodotěsném kabelu.

Třídy ochrany IP a stupně krytí IP


co je co?

Třída ochrany IP a stupeň krytí IP jsou pojmy, které se často zaměňují nebo nejsou jasně odlišeny, protože zdánlivě udávají totéž. Existují však rozdíly, které je důležité znát.

Stupeň krytí IP


Stupeň krytí IP popisuje, zda je přístroj nebo součást přístroje chráněna pouzdrem proti vnikání cizích těles a vody.

Třída ochrany IP


Třída ochrany IP na druhé straně popisuje opatření přijatá proti nebezpečným dotykovým napětím.


Stupeň krytí IP uvádí, jak je výrobek vodotěsný a zda i při kontaktu s vodou funguje bezvadně. Vztahuje se na kabelové vývodky a konektory, ale ne na kabely.


Stupeň krytí se udává v tzv. IP kódech. „IP“ znamená „Ingress Protection“, tj. ochrana proti vniknutí. IP kódy se vztahují k normě DIN EN 60529, která je platná v Německu, a k normě ISO, která je platná mezinárodně. IP kódy musí být specifikovány společně s normou, na kterou se vztahují.


IP kód se skládá ze zkratky „IP“ a dvou číslic nebo písmen, která za ní následují. Podle norem DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 a ISO 20653 se stupeň krytí skládá z první a druhé číslice kódu v níže uvedených tabulkách.

Stupně ochrany proti cizím tělesům

První číslice znamená ochranu proti přístupu a vniknutí cizích těles, jako je např. prach nebo nečistoty:

First code numberShort descriptionDefinition
0Not protected
1Protected against solid foreign bodies 50 mm diameter and aboveThe object probe, sphere of 50 mm diameter, shall not fully penetrate.
2Protected against solid foreign bodies 12,5 mm diameter and aboveThe object probe, sphere of 12,5 mm diameter, shall not fully penetrate.
3Protected against solid foreign bodies 2,5 mm diameter and aboveThe object probe, sphere of 2,5 mm diameter, shall not fully penetrate.
4Protected against solid foreign bodies 1,0 mm diameter and aboveThe object probe, sphere of 1,0 mm diameter, shall not fully penetrate.
5Protected against dustIntrusion of dust is not completely prevented but dust shall not penetrate in a quantity that qould interfere with satisfactory operation of the device or impair safety.
6Dust-tightNo penetration of dust.

Stupně ochrany proti vodě

Druhá číslice pak udává stupeň ochrany proti vodě:

Second code numberShort descriptionDefinition
0Not protected
1Protected against drops of waterVertically falling drops shall have no harmful effects.
2Protected against drops of water if the housing it titled by up tp 15°Vertically falling drops shall have no harmful effects. If the housing is tilted by up to 15° on either side of the vertical.
3Protected against spraying waterWater sprayes at an angle of up to 60° on either side of the vertical shall have no harmful effects.
4Protected against splashing waterWater splashed against the housing from any direction shall have no harmful effects.
5Protected against jets of waterWater projected in jets against the housing from any direction shall have no harmful effects.
6Protected against powerful jets of waterWater projected in powerful jets against the housing from any direction shall have no harmful effects.
7Protected against the effects of temporary immersion in waterWater must not penetrate in quantitites causing harmful effects when the housing is temporarily immersed in water under standardised pressure and time conditions.
8Protected against the effects of permanent immersion in waterWater must not penetrate in quantities causing harmful effects when the housing is continually immersed in water under conditions that must be agreed upon between the manufacturer and the user. However, the conditions must be more difficult than for number 7.
9Protected against high-pressure and steam-jet-cleaning (with high temperatures)Water projected against the housing from any direction under very high pressure shall have no harmful effects

Nejnižší stupeň krytí IP ve vztahu k vodě je IPX0, který neposkytuje žádnou ochranu, následuje IP X1, který zaručuje ochranu proti kapající vodě. Nejvyšší stupeň krytí IP je IP X9, který znamená, že pouzdro je vodotěsné i proti „tryskající vysokotlaké teplé vodě“. IP X8 i IPX9 znamenají, že výrobek je vodotěsný a zůstává vodotěsný i při vysokém tlaku vody (IP X8 až 10 barů a IPX9 až 100 barů).

Stupeň krytí IP, který by měl Váš výrobek splňovat, najdete po zodpovězení těchto otázek:


 • Kde se výrobek používá?
 • Jaké formě vody bude výrobek vystaven? Kapající vodě? Rozstřikované vodě? Stříkající nebo tryskající vodě?
 • Musí výrobek odolat dočasnému nebo trvalému ponoření do vody?
 • Budou přítomny vysoké teploty nebo vysoké tlaky, které mohou mít vliv na výrobek?
 • S jakými součástmi se výrobek dostane do styku? Jak vypadají rozhraní výrobku?

Zároveň byste si měli položit následující otázku týkající se odolnosti proti vodě:


o Jde o čistou H2O nebo voda obsahuje soli, plyny nebo organické sloučeniny?

Voděodolné materiály nejsou nutně odolné proti korozi. Pouze odolnost proti korozi zajišťuje, že například součást nebude korodovat a nebude narušena její funkce. Rozhodující je v tomto případě zkouška solnou mlhou dle DIN EN ISO 9227, která testuje korozní chování výrobku. Při této zkoušce se zkušební vzorek za standardizovaných podmínek vystaví solné mlze. Po uplynutí stanovené doby se materiál zkontroluje a vyhodnotí. Lze tak například zjistit, zda je povrch součásti odolný vůči mořské vodě a zda ve slané vodě nekoroduje.


Vždy berte v úvahu standardní testy, které uvádíme pro každý výrobek a z nichž lze odvodit, jakým podmínkám prostředí může být výrobek vystaven.

Které voděodolné a vodotěsné komponenty nabízí společnost LAPP?

 • ÖLFLEX® HEAT 125 MC je vhodný pro široký teplotní rozsah od -55 °C do +125 °C. Má schválení společnosti Germanischer Lloyd pro použití v lodní dopravě a odolává jak sladké, tak i slané vodě.
 • ÖLFLEX® SOLAR XLWP je solární kabel zesítěný elektronovým paprskem, který splňuje nejpřísnější požadavky na provozní podmínky a normy (podle EN 50618). Díky optimalizované, jedinečné konstrukci kabelu LAPP má ÖLFLEX® SOLAR XLWP vysoký stupeň AD8 příčné vodotěsnosti, a to i při delším pobytu ve vodě.
 • Pokud potřebujete nejen odolnost proti horké vodě a páře, ale také chemickou odolnost proti sloučeninám amoniaku, bioplynům, bioolejům a hydraulickým olejům na bázi esterů, můžete se spolehnout na ÖLFLEX® ROBUST 210.
 • Pro trvalé použití pod vodou až do hloubky 100 m je vhodná zdokonalená verze H07RN-F.
Power and control cables
 • Kabel ze skleněných vláken HITRONIC® HUW1500, který je k dispozici v různých variantách, je mimořádně odolný. Je příčně a podélně vodotěsný.
 • ETHERLINE® ROBUST je ideální pro připojení v ethernetových systémech, kde je kromě odolnosti vůči vodě vyžadována i chemická odolnost.
Data cables
Kabelové spojky EPIC® DATA CCR FA jsou vhodné pro opravy/prodloužení a přesun datových kabelů až do kategorie 7A a jsou odolné proti působení vody dle stupně krytí IP 67.
EPIC® DATA CCR FA
 • Některá pouzdra hranatých konektorů řady EPIC® ULTRA mají v zasunutém stavu stupeň krytí IP 65, např. EPIC® ULTRA H-B 6.
 • Kulaté konektory jako EPIC® SIGNAL M23 A1 nebo EPIC® POWER LS1 A1 mají stupeň krytí IP 68.
 • Solární konektory jako EPIC® SOLAR 4Plus M nebo EPIC® SOLAR 4Plus F mají obvykle krytí IP68, protože jsou určeny pro venkovní použití.
 • Mnoho konektorů je také klasifikováno podle NEMA 250 a certifikováno podle UL50E, takže jsou vhodné pro severoamerický trh. Patří mezi ně například EPIC® H-A 3 MTG, EPIC® ULTRA H-A 3 TG nebo EPIC® H-B 6 TG.
Ethernet plug connections
 • SKINTOP® HYGIENIC s hladkými povrchy a z nerezové oceli pro hygienicky náročné oblasti v potravinářském průmyslu (produktová zóna).
 • SKINTOP® ST-M z plastu se schválením IP 69. Ověřená funkční bezpečnost i při náročném procesu čištění strojů a zařízení vysokotlakými čističi a horkou vodou.
 • SKINTOP® INOX: nerezová ocel odolná proti korozi/mořské vodě pro aplikace na moři a v hygienicky náročném potravinářském sektoru (zóna vystříknutí).
 • Speciální těsnicí mosazná kabelová vývodka SKINDICHT® SHV-M, která splňuje stupeň krytí IP 68 až do hodnoty 10 barů.
Conduit glands

Kabely


Při výběru vhodného výrobku hrají roli umístění, použitý materiál a stupeň krytí IP. Proto vždy věnujte pozornost oblastem použití a vlastnostem výrobku, které najdete v technickém listu nebo na příslušné stránce výrobku v našem internetovém obchodě.