Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Prediktivní udržba


Jako odborníci v oblasti připojovací techniky jsme se zabývali tématem prediktivní údržby, abychom vyvinuli řešení pro předvídání životnosti kabelů v průmyslovém prostředí.


Kabely s vysokou ohybovou únosností a ohybovým zatížením jsou vystavovány extrémnímu tlaku, zejména v dynamických a aktivně vedených Průmyslové aplikace, např. v energetickém řetězu. V Robotické aplikace jsou dalším faktorem torzní síly. Ačkoliv jsou kabely speciálně konstruovány pro tento druh zatížení, jsou stále považovány za součást, která podléhá opotřebení. Dobré kabely vydrží několik milionů cyklů ohýbání, ale poté je nutné je vyměnit, ne-li dříve, protože v opačném případě může zařízení selhat a může to vést k neplánovaným odstávkám.

Naše řešení pro datové kabely: ETHERLINE® GUARD


Co je to ETHERLINE® GUARD?


ETHERLINE® GUARD je stacionární monitorovací přístroj, který průběžně sleduje ethernetový kabel, detekuje pokles výkonu a zobrazuje jej pomocí snadno pochopitelného parametru - stavu kabelu. Údržbová opatření lze plánovat předem na základě stavu kabelu, který se může zobrazovat jako hodnota mezi 100 % a 0 %. Tento přístroj podporuje měděné datové ethernetové kabely kompatibilní s 100BASE-TX dle IEEE 802.3 (při 100 Mb/s) a je vhodný např. pro aplikace EtherCAT, EtherNET/IP nebo PROFINET.

Jaký je účel přístroje ETHERLINE® GUARD?


Zařízení je obzvláště užitečné pro datové kabely, které jsou vystaveny neustálému mechanickému „zatížení“. To zahrnuje pohyby při vysokých rychlostech a zrychlení, měnící se posloupnosti pohybu, otáčení s velmi vysokými axiálními úhly otáčení, krátké časy cyklů a malé poloměry ohybu. Zařízení se také používá při kritických procesech, kde by výpadek provozu měl za následek vysoké náklady na prostoj nebo dokonce zranění osob.

Jak a kde se ETHERLINE® GUARD osvědčil?


ETHERLINE® GUARD byl testován potenciálními zákazníky již v rané fázi vývoje a díky cenné zpětné vazbě byl optimalizován. Úspěšné použití v pilotních projektech v oblasti zdravotní techniky, výroby automobilů a intralogistiky, stejně jako v servisním a logistickém středisku společnosti LAPP nám znovu umožnilo vylepšit funkce a vlastnosti tohoto výrobku.

ETHERLINE® GUARD


ETHERLINE® GUARD průběžně zjišťuje stav výkonu kabelu a včas upozorní, než výkon klesne příliš nízko.

ETHERLINE® GUARD

Výhody použití ETHERLINE® GUARD


To, co činí řešení společnosti LAPP jedinečným, je to, že je přístroj jednoduše sériově připojen k datovému kabelu, díky čemuž nejsou nutná speciální čidla v kabelu nebo druhý přístroj na konci kabelu.

Další podrobné informace: Prediktivní údržba


Klíčovým aspektem Digitální transformace je shromažďování dat o stroji: motory, ventily a snímače samostatně hlásí svůj provozní stav. Tyto údaje jsou zaznamenávány, vyhodnocovány a analyzovány pomocí algoritmů (samoučících nebo jiných). Cílem je zvýšit účinnost systému nebo získat přehled o aktuálním stavu výrobního zařízení, aby se včas odhalily blížící se poruchy. Pokud jsou tato data nebo procesy nahrány do cloudu nebo jsou spuštěny prostřednictvím cloudu, lze k výrobnímu zařízení vytvořit přístup odkudkoliv po celém světě. Takže dny, kdy byly velké vzdálenosti problém, jsou už dávno pryč, protože všechno je propojeno a digitální. Strojírenství a automobilový průmysl se svými vysoce automatizovanými a časově závislými výrobními procesy mají mimořádný zájem o vývoj chytrých řešení. V nejhorším případě by selhání jediné součásti ve skutečnosti mohlo znamenat, že se celý výrobní proces zastaví, což by mělo za následek obrovské finanční škody.


Aby se toto riziko minimalizovalo, čím dál tím více se používají systémy prediktivní údržby, které uživateli nabízejí možnost zaznamenávat a vyhodnocovat stav údržby a výkonnosti jakýchkoli součástí. Provozovatel zařízení je tak schopen včas zjistit, kdy hrozí porucha některé součásti, a může pak zahájit příslušná opatření údržby dříve, než dojde k neplánovanému zastavení výrobního zařízení. Tato podmínka hraje klíčovou roli především u nákladných aplikací nebo infrastruktur, v nichž je bezpečnost naprosto zásadní. V současné době se v těchto závodech používá především preventivní přístup založený na sledování stavu. To znamená, že díly podléhající opotřebení se vyměňují v předem definovaných intervalech, bez ohledu na jejich stav nebo zbytkovou životnost.


Pomocí prediktivní údržby lze konkrétně předvídat poruchu součásti výrobního zařízení.  V rámci této prediktivní údržby jsou během probíhajících provozů shromažďována a konkrétně analyzována data o výrobním zařízení. Pro optimalizaci nákladů a provozní bezpečnosti výrobního zařízení nesmí být signál pro provedení údržbových opatření vydáván příliš brzy (vysoké náklady) ani příliš pozdě (porucha zařízení).