Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Příroda a lidé


Dlouhodobá ochrana přírody a lidí


Vždy se zaměřujeme na udržitelné postupy a odpovědnost vůči našim zaměstnancům a lidem na celém světě. Podporujeme naše zaměstnance při nacházení rovnováhy mezi prací a rodinou ve všech fázích jejich života. Získali jsme ocenění za naši personální práci zaměřenou na životní fáze našich zaměstnanců. Kromě toho nás Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež označilo za společnost, která je v Německu nejpřívětivější k rodině. Sociální a kulturní angažovanost je nám blízká i mimo společnost.

Jsme přesvědčeni, že rodinné podniky, jako je LAPP, jsou nejen páteří německého hospodářství, ale posilují zejména sociální soudržnost. Rozsah naší sociální angažovanosti sahá od vzdělávání uprchlíků až po podporu firemních školek a podporu mladých vědců. Je pro nás velmi důležité jednat udržitelně. Naše angažovanost v sociálních otázkách je nedílnou součástí firemní kultury - bez ohledu na změny na trhu, strukturální úpravy a související změny strategie.


Jako decentralizovaná a celosvětově působící společnost se denně setkáváme s nejrůznějšími regionálními požadavky a kulturními přístupy. Rozmanitost je součástí naší firemní kultury a je plně začleněna do naší společnosti. Kromě globálně relevantních témat na podporu zaměstnanců a rodin jsou řízeny i lokálně relevantní projekty. Ty se v jednotlivých zemích liší, a proto mají na místní úrovni velkou přidanou hodnotu.


 
„Jsme přesvědčeni, že je naší povinností jako společnosti převzít odpovědnost, a rádi tak činíme. S radostí pomáháme všude tam, kde je to možné.“

Andreas Lapp, předseda dozorčí rady U.I. Lapp GmbH a syn zakladatelů firmy Ursuly Idy a Oskara Lapp.

K čemu se zavazujeme v sociální oblasti:


  • Podpora zaměstnanců po celém světě při dosahování jejich pracovních, ale i osobních cílů: V této oblasti se zaměřujeme na podporu rodin a péči o příbuzné, kteří potřebují péči.
  • Globálně udržitelný rozvoj lokalit – ať už v Německu, Indii nebo Panamě – rozvoj lokalit a projekty na podporu místní infrastruktury jsou v každé zemi vždy realizovány na základě místních potřeb.   
  • Společné sportovní aktivity a podpora společenských sportovních akcí: posiluje společenské soužití na celém světě a sdružuje lidi i mimo jejich každodenní práci.
  • Úzká spolupráce s univerzitami a vědeckými institucemi: podporou a motivací mladých výzkumných pracovníků lze řešit technické a společenské výzvy naší doby.

výzkumných pracovníků lze řešit technické a společenské výzvy naší doby. Příklad: sdružení Dachverband Kind e.V.


Aby ženy a muži nemuseli volit mezi prací a rodinou nebo se obávat, že o jejich děti nebude v pracovní době dostatečně postaráno, podporuje LAPP rozvoj kvalitních zařízení péče o děti v regionu Stuttgart. Zaměřuje se při tom na sdružení Kind e.V., které pomáhá budovat střediska péče o děti v blízkosti podniků.

Příklad: nadace Oskara Lappa


Skupina LAPP podporuje Nadaci Oskara Lappa, která ve spolupráci s Německou kardiologickou společností (DGK) každoročně oceňuje mladé vědce za vynikající práci v oblasti kardiovaskulárního výzkumu a cíleně podporuje mladé talenty.