Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Udržitelnost jako důležitá součást dna společnosti LAPP


"Máme k dispozici jen jeden svět a naším úkolem je nakládat se zdroji tohoto světa zodpovědně." Toto poslání je pevně zakotveno v naší základní hodnotě "rodinné hodnoty", protože je naší odpovědností zanechat příští generaci zdravou planetu vhodnou pro naše vnoučata. Doufám, že tuto výzvu zvládneme řešit společně – pomocí nápadů, odborných znalostí a silou všech našich zaměstnanců.“

Andreas Lapp, předseda dozorčí rady U.I. Lapp GmbH a syn zakladatelů firmy Ursuly Idy a Oskara Lapp.

LAPP je rodinný podnik. Tato skutečnost utváří naši kulturu. Myslíme dlouhodobě a jednáme zodpovědně – pro naše zaměstnance, pro naše zákazníky, pro životní prostředí a pro společnost. Tímto způsobem trvale přispíváme k budoucnosti budoucích generací a k ochraně naší planety. „Spolehlivě propojujeme svět“ – to je víc než jen slib. Udržitelné podnikání je pevně zakotveno v DNA společnosti LAPP.

Zaměřujeme se na trvale udržitelné hospodaření, které je šetrné k životnímu prostředí, a zodpovědné využívání všech přírodních zdrojů. Jsme přesvědčeni, že jako společnost musíme jít dobrým příkladem. A přesně to děláme. Ekonomický úspěch je pro nás vždy spojen s odpovědností za náš životní prostor a udržitelnost je uznávaným kritériem při všech firemních rozhodnutích. Kromě toho jsme si dobře vědomi odpovědného obchodního chování, v souladu s příslušnými zákony, které uplatňujeme po celém světě.

Náš závazek k udržitelnosti


Podporujeme Organizaci spojených národů při realizaci Strategie 2030 tím, že se přizpůsobujeme 17 cílům udržitelného rozvoje OSN (SDGs), které stanovují rámec pro udržitelné podnikání na ekonomické, environmentální a sociální úrovni.


Zejména pokud jde o životní prostředí, bereme v úvahu průlomové směrnice na evropské úrovni, jako je Zelená dohoda EU, předpisy týkající se materiálů, jako je REACH / RoHS, a podporujeme cíle Pařížské dohody o klimatu. Jako globálně působící společnost zohledňujeme také specifické požadavky našich prodejních a výrobních regionů v Americe a Asii.


V naší firmě si stanovujeme transparentní a realistické cíle, zakotvujeme je v naší strategii a udržitelnost se tak stává nedílnou součástí všech obchodních procesů. Je pro nás důležité zabývat se činnostmi, které mají největší dopad na společnost, podnikání a životní prostředí. Přitom se řídíme heslem „Nejprve je nutné získat hluboké znalosti a poté je aplikovat v celé šíři.“ V oblasti životního prostředí používáme matici významnosti k identifikaci procesů s relevantním dopadem na životní prostředí. Práce související s projekty se pak provádějí především na procesech s vysokým dopadem na CO2. Zaměřujeme se na naše výrobky a jejich výrobu, ať už u nás nebo u našich dodavatelů.

Produkty a řešení

Budovy a výrobní závody

Zákazníci

Portfolio

Příroda

Sociální závazek