Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 

Naše prohlášení o poslání


Našim zákazníkům sloužíme se záměrem zvýšit jim úspěch na jejich příslušných trzích. S našimi partnery máme vztahy založené na spolehlivosti a důvěře. Každého zákazníka, stávajícího i potenciálního, bereme vážně a udržujeme vztah založený na respektu.
 • Díky mezinárodním výrobním pobočkám a vedení značkových výrobků značky LAPP skladem poskytujeme našim zákazníkům záruku dodávek po celém světě.
 • Naši odborní pracovníci jsou k dispozici, aby pomohli zákazníkům na celém světě.
 • Pro naše zákazníky najdeme rychlá, flexibilní a přímá řešení.
 • Našim zákazníkům nabízíme konkurenceschopnost.
 • S našimi partnery udržujeme dlouhodobé vztahy a společně se vyvíjíme.
 • Naše dovednosti jsou doplněny o silné partnery.
 • Náš globální růst podporujeme prostřednictvím mezinárodní sítě partnerů.
Snaha o úspěch je pro nás důležitá pro zajištění naší nezávislosti a ziskového růstu.
 • Naše organizace orientovaná na výkon inspiruje zákazníky a partnery
 • Naše organizace je schopná změn a přizpůsobuje se novým požadavkům.
 • Naše organizace se může pochlubit transparentními strukturami, které jsou přizpůsobeny našim postupům.
 • Podporujeme týmové rozhodování.
 • Naše povědomí o rizicích podporuje naši strategii růstu.
 • Jednáme s ohledem na náklady a výsledky.
 • Pracujeme a komunikujeme na základě společně dohodnutých cílů.
 • Přijímáme udržitelná, dlouhodobá rozhodnutí.
Dlouhodobé strategie, vřelý přístup a těsná blízkost bojují proti odstupu nebo anonymitě.
 • Naše firemní kultura je utvářena vztahy založenými na úctě a ohleduplnosti.
 • Podporujeme nezávislé myšlení a osobní odpovědnost.
 • Komunikujeme otevřeně a transparentně.
 • Spolupracujeme na dosažení našich cílů v duchu důvěry.
 • Konstruktivně přemýšlíme o svých činech a slovech.
 • Naši budoucnost zajišťujeme prostřednictvím vzdělávání a školení našich zaměstnanců.
 • Respektujeme lidská práva, hodnoty a normy všech kultur.
 • Řešíme společenské a kolektivní výzvy.
 • Akcionáři se identifikují se společností. LAPP zůstává rodinnou firmou.
Inovace pro nás znamená vývoj řešení pro naše zákazníky, která jsou orientovaná na budoucnost.
 • Neustále vyvíjíme naše produkty, systémová řešení a služby.
 • S pomocí našich značkových výrobků stanovujeme standard z hlediska bezpečnosti, kvality i funkčnosti.
 • Neustále usilujeme o zlepšení našich metod, procesů a technologií.
 • Naše inovativní značkové výrobky vyrábíme ve vlastních flexibilních závodech.
 • Zavázali jsme při výrobě našich výrobků neustále zajišťovat bezpečnost našich zaměstnanců, ochranu životního prostředí a zodpovědné využívání zdrojů.