Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Etický kodexNáš systém hodnot naplňujeme prostřednictvím pravidel chování. Ta platí pro všechny naše zaměstnance na celém světě, a to jak interní, tak externí. Chováme se k sobě s respektem, jednáme s našimi obchodními partnery férově, neustále se vzděláváme a dbáme na šetrné využívání zdrojů. Samozřejmě všude dodržujeme právní předpisy. Díky know-how a tomuto vědomí pokračujeme v naší historii předního výrobce systémových řešení pro kabelážní a spojovací techniku.

Orientace na zákazníka. Rodinné hodnoty. Inovace Orientace na úspěch. To jsou hodnoty, na kterých je společnost LAPP postavena. Naše jasně vymezené hodnoty nás jako společnost učinily silnou a jako rodinný podnik víme, že úspěchu můžeme dosáhnout jen společným úsilím – týmovou prací v rámci naší společnosti a s našimi obchodními partnery. A základem toho jsou naše hodnoty. Pokud se každý den budeme chovat v souladu s těmito hodnotami, pokud se k sobě navzájem a k našim obchodním partnerům budeme chovat spravedlivě a s úctou, zachováme úspěšný chod společnosti LAPP jako předního výrobce systémových řešení pro kabelážní a spojovací techniku. V tomto Etickém kodexu se snažíme přesněji objasnit, co naše hodnoty znamenají pro naši každodenní práci. Doufáme, že Vám tyto informace pomohou.

Představenstvo společnosti Lapp Holding AG
 

Více informací

Preambule