Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Společenská odpovědnost


Společnost, která se stará


Rodinné podniky tvoří páteř německé ekonomiky. Jejich význam však nelze měřit pouze z hlediska vytvořených pracovních míst nebo zaplacených daní. Společnosti jako LAPP také přispívají k posílení společenské odpovědnosti.

Rozsah naší sociální angažovanosti sahá od vzdělávání uprchlíků až po podporu dětských školek ve firmě a podporu mladých vědců. Klademe důraz na to, aby naše úsilí mělo dlouhodobý účinek. Proto je naše angažovanost v sociálních otázkách nedílnou součástí naší firemní kultury, a to bez ohledu na podmínky na trhu, strukturální změny a související změny strategie.

Andreas Lapp vysvětluje, co z naší firmy činí rodinu a co ji žene kupředu: „Věříme, že je naší povinností jako firmy převzít zodpovědnost, a děláme to rádi. S radostí vám pomůžeme všude tam, kde je to možné.“

Indický honorární konzulát


Andreas Lapp je od roku 2001 honorárním konzulem Indické republiky pro Bádensko-Württembersko a Porýní-Falcko. V této čestné funkci podporuje hospodářskou, politickou a kulturní výměnu mezi Německem a Indií.

Za tímto účelem je indický honorární konzulát k dispozici společnostem a soukromým osobám jako kontakt v případě dotazů a zprostředkovává komunikaci s různými institucemi.

Honorární konzulát rovněž organizuje různé akce, jako např. festival vína „Stuttgart meets Mumbai“, Indické léto, oslavy Indické republiky a německo-indický kulatý stůl. Kromě toho podporuje konzulát již řadu let Stuttgartský festival indického filmu. 

Andreas Lapp ve Stuttgartu vede pravidelné rozhovory o Indii a vítá indické delegace. Honorární konzulát rovněž podporuje indické firmy při zakládání poboček v Bádensku-Württembersku a poskytuje cenově výhodné kancelářské prostory v Indian Business Center.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se indického honorárního konzulátu, kontaktujte nás na adrese info(at)honorarkonsul-indien.de nebo navštivte webovou stránku konzulátu.

Nadace Oskara Lappa


Nadace Oskara Lappa je srdcovou záležitostí.


Oskar Lapp zemřel v roce 1987 na infarkt. Náhlá smrt zakladatele společnosti a otce tří dětí byla tragickou událostí pro celou rodinu. A stejná smrt i dnes potkává celou řadu lidí. Právě proto je výzkum onemocnění srdce pro rodinu Lappů tak důležitý. Z tohoto důvodu a s cílem zachovat památku Oskara Lappa a jeho odkaz daleko za hranicemi společnosti založili Nadaci Oskara Lappa.


Nadace podporuje a povzbuzuje mladé vědce, aby zpřístupnili své původní práce v oblasti kardiovaskulárního výzkumu ve vědecké soutěži. Nadace Oskara Lappa, kterou v roce 1992 založila rodina Lapp, vítězi uděluje finanční odměnu ve výši 12 000 eur. Cenu každoročně uděluje Německá kardiologická společnost (DGK).


Cena Oskara Lappa za výzkum je první cenou DGK pro mladé vědce, která se neomezuje na konkrétní obor. Jeho cílem je spíše poskytnout mladým vědcům další podněty k tomu, aby se konkrétně zapojili do kardiovaskulárního výzkumu a rozšířili obzory kardiologie. Výzkumná cena Oskara Lappa se uděluje každoročně, zatímco grant Oskara Lappa, který poskytuje až 20 000 EUR na vybavení, se uděluje každé dva roky.

Dachverband Kind e.V.


Vyrobeno pro děti a rodiče: Dachverband Kind e. V.

„Muži a ženy by si neměli vybírat mezi rodinou a kariérou. A neměli by mít pocit, že o jejich děti není během jejich práce dobře postaráno.“ uvedl Siegbert Lapp, předseda dozorčí rady společnosti LAPP Holding AG, když vysvětloval, proč společnost LAPP podporuje výstavbu vysoce kvalitních zařízení pro péči o děti ve Stuttgartském regionu.


Ti, kteří hledají důkaz naší angažovanosti v této problematice, si mohou vyhledat například sdružení Kind e.V. ve Stuttgartu, kterou společnost LAPP založila společně s dalšími společnostmi v roce 1992. Prvním předsedou sdružení byl Siegbert Lapp, a to až do roku 2013, než předal tuto pozici Jochenu Sanguinetteovi, řediteli společnosti Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH.


Toto sdružení podporuje výstavbu zařízení péče o děti v blízkosti pracovišť. V průběhu let dosáhlo velkého úspěchu a pomohlo několika stavebním projektům. Tato střediska řeší problém společností a komunit, flexibilně přizpůsobují péči o děti potřebám podniků a rodičů.


Siegbert Lapp věřil, že se tato podpora mnohonásobně vyplatí. Pomáhá nejen rodičům a dětem, ale také firmám. Dobrá péče o děti jim totiž umožňuje co nejvíce využít svých vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a stát se pro mladé kvalifikované pracovníky atraktivnějším zaměstnavatelem.

Akademie Oskara Lappa


Vzdělávání pro budoucnost: Oskar Lapp Academy

Školení a profesní rozvoj mají pro společnost LAPP nesmírný význam. Bez dovedností a odborných znalostí našich zaměstnanců bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Proto společnost LAPP úzce začleňuje školení zaměstnanců do svých firemních cílů.


Akademie Oskara Lappa nabízí řadu seminářů a koučování, které umožňují profesní i osobní rozvoj. Tuto nabídku v průběhu let využil nespočet zaměstnanců z celého světa.


Tento závazek je důležitý nejen pro rodinné podniky v době akutního nedostatku kvalifikovaných pracovníků a hrozby stárnutí společnosti. Důraz na dobrou odbornou přípravu a vzdělávání kladli Oskar a Ursula Ida Lappovi už od samého začátku. Do školení zaměstnanců investovali již v době, kdy v podniku pracovala jen hrstka lidí a toto téma bylo pro ostatní firmy stále ještě cizí.