Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Certifikace


V mnoha případech je používání výrobků regulováno zákonem. Pro určité aplikace jsou povoleny pouze výrobky, které mají určitý certifikát. Jak je známo, zařízení nebo stroje nesmí být uváděny na trh EU bez označení CE.


Shoda součásti výrobku se specifickými průmyslovými normami a směrnicemi proto dokazuje, že testovaná součást splňuje bezpečnostní a funkční požadavky pro příslušnou oblast použití. Certifikace je proto důležitým kritériem kvality.

ATEX

Jak přispívají kabelové vývodky s certifikátem ATEX k ochraně proti výbuchu?
Zjistěte více

ECOLAB

Proč je certifikát ECOLAB® důležitý v potravinářském průmyslu?
Zjistěte více

CPR

Jak se testuje chování kabelů při požáru?
Zjistěte více