Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 

Konektory

Pro spolehlivé spojení – i po mnoha zásuvných cyklech


Výhody našich konektorů jsou zřejmé: vytvářejí rozebíratelná spojení, například mezi kabelem a zařízením a vydrží stovky cyklů zapojení. EPIC® průmyslové konektory se používají pro napájení, přenos signálů a dat v různých průmyslových prostředích. Podporují kabel při jeho úkolech: napájení další zařízení, řízení přenosu signálu a zaručují výměnu dat. Nabízíme různé varianty konektorových spojení pro širokou škálu aplikací a s různými možnostmi objednávání. Získejte jednotlivé díly, sady nebo řešení na míru.

K čemu se používají konektorová spojení?


V minulosti byla elektrická spojení zapojena napevno a pájena, a poté se jich často dlouho nikdo ani nedotkl, avšak tuto úlohu nyní plní konektory, které lze tisíckrát odpojit a znovu připojit a přesto vždy vytvářejí spolehlivý kontakt. Konektor je proto základní součástí rozpojitelného a bezpečného konektorového spojení mezi dvěma kabely nebo slouží pro připojení kabelu k přístroji nebo stroji.

Jaké konektory nabízí společnost LAPP?


Přehled možných konektorových spojení s konektory:

Ne všechny konektory jsou si rovny. Jejich funkci definuje tvar. Níže najdete přehled našeho sortimentu konektorů, díky kterému se mnohem snadněji dostanete k požadovanému výrobku.


Na příslušných podstránkách zjistíte, jak jsou strukturovány průmyslové konektory, jaké připojovací technologie jsou vhodné pro konfekci, jaké oblasti použití jsou vhodné pro příslušné skupiny výrobků a mnoho dalšího.

Hranaté konektory

Vhodné pro průmyslové aplikace ve strojírenství a strojním inženýrství, konstrukci rozvaděčů, světelné a ozvučovací technice atd., protože jsou odolné v drsném prostředí a snadno se používají. Používají se hlavně k napájení a přenosu signálů. Avšak modulární systémy hranatých konektorů EPIC® MC a EPIC® MH umožňují flexibilní smíšenou konfekci, a proto se používají i pro přenos dat.


Pouzdra a vložky: k dispozici je odolná a univerzální řada pouzder, s vysokou ochranou proti korozi. U vložek si můžete vybrat mezi vložkami s pevnými póly nebo modulárními vložkami, což znamená, že si je můžete naprosto přizpůsobit svým potřebám.

Kulaté konektory

Jsou vhodné zejména pro speciální aplikace v oblasti měřicí, řídicí a regulační techniky, techniky servopohonů, dopravníkové techniky nebo průmyslových robotů.


V této skupině výrobků najdete napájecí a signální konektory ve velikostech M12 až M58, stejně jako jednopólové konektory EPIC® POWERLOCK pro použití s mobilními a stacionárními generátory energie, nouzovými generátory energie nebo systémy bateriových úložišť.

Solární konektory

Vhodné pro aplikace se stejnosměrným proudem ve fotovoltaických systémech, tzn. pro kabeláž solárních modulů, střídačů a samostatných systémů. Tyto konektory jsou volně konfekcionovatelné.

Datové konektory

Vhodné pro přenos dat pomocí elektrických datových kabelů na bázi mědi (provozní sběrnice, snímač / akční člen, Ethernet) i optických kabelů. V této skupině výrobků najdete ty nejběžnější konektory pro náročná průmyslová prostředí, strukturovanou kabeláž budov a použití v datových centrech nebo rozvaděčích.

Průmyslový konektor je závěrečným detailem přidaným na konci kabelu, který napájí jiné zařízení, řídí ho, čte signály nebo přenáší data z vysílače do přijímače.

Konektory najdete ve všech průmyslových prostředích: ve strojírenství a strojním inženýrství, v rozvaděčích a samozřejmě v různých venkovních použitích. Různé tvary, velikosti a varianty konektorů umožňují širokou škálu použití.


Ať už chcete propojit úroveň pole s rozvaděčem nebo řídicí jednotkou nebo vytvořit komunikaci mezi stroji, u firmy LAPP zaručeně najdete ten správný výrobek včetně všech potřebných informací.


Trend směrem k miniaturizaci a kompresi výkonu je patrný nejen v oblasti kabelů, ale odráží se i na konektorech. V ideálním případě by nové konektory měly být univerzální, zabírat méně místa, být kompatibilní s PROFINET a odolné proti vibracím a mít komplexní stínění pro maximální elektromagnetickou kompatibilitu.


Ve společnosti LAPP děláme vše, co je v našich silách, abychom společně s vámi jako zákazníkem řešili nové výzvy a vyvinuli perfektní konektor pro vaše konkrétní provozní místo.

Smallest power connector available on the market- EPIC® POWER M12L

Dvojice, která k sobě padne jako ulitá: kabely a konektoryKabely a konektory jsou prostě v dokonalé symbióze. Přesně to si myslel i Oskar Lapp (1921–1987), když v roce 1959 založil rodinnou společnost LAPP a uvedl na trh první průmyslově vyráběné připojovací a ovládací kabely ÖLFLEX® s barevnými žilami. Krátce poté se objevily první hranaté konektory z produktové řady EPIC®, které tak dotvořily portfolio společnosti.

EPIC bylo vždy zkratkou pro „Environmentally Protected Industrial Connectors“ (průmyslové konektory s ochranou životního prostředí).

Průmyslové konektory EPIC® – propojujeme inovace

Naše výrobky EPIC® také splňují vaše individuální požadavky:


Pro napětí do 1,5 kV

Pro proudy do 660 A

S 1 až 280 kontakty

Od volných až po konfekcionované – máte na výběr!


Sady pro minimální úsilí při objednávání


Nebaví vás jednotlivě zkoumat a následně nakupovat všechny součásti pro výrobu konektoru? Chcete si ušetřit námahu při objednávání a vyhnout se riziku chybných objednávek?


To je naprosto pochopitelné – a nejste v tom sami! Mnoho zákazníků preferuje sestavené konektorové sady s optimálně sladěnými komponenty.


Proto v každé skupině výrobků, která zahrnuje konektory, najdete naše sady pro hranaté, kulaté a solární konektory, které sestávají například z pouzdra, vložky, kontaktů a kabelové vývodky.

Bezstarostný balíček ÖLFLEX® CONNECT


Pokud rádi sázíte na pohodlí, efektivní technologie připojení také znamenají, že pro vás můžeme vyrábět plug & play řešení. Jsou vhodné pro okamžité použití a perfektně konfekcionované. Vyberte si produkty ze standardního sortimentu nebo řešení na míru. V několika málo krocích tak můžete získat svůj požadovaný kabel i se zastříknutým konektorem!

Najděte si svůj požadovaný výrobek prostřednictvím ÖLFLEX® CONNECT

Definice pojmů souvisejících s konektory


V posledních letech se do odborného jazyka týkajícího se konektorů zapletly nesprávné pojmy. Věci, které jsou obvykle stále snadno pochopitelné v hovorovém jazyce a ústní komunikaci, mohou často vést k nedorozumění v písemné komunikaci. Udělejme proto pořádek v chybných pojmech!


Při správném použití popisuje běžně používaný termín zástrčka ve skutečnosti pouze samčí variantu, ne celý konektor. Konektorové spojení se skládá ze samčí části, tzv. zástrčky, a samičí části, tzv. zásuvky.


Uvnitř konektoru rozlišujeme mezi kolíkem a dutinkou.

Co byste měli vzít v úvahu, pokud jde o konektory?

Konektory jsou zařízení, která NESMÍ být připojena nebo odpojena při zamýšleném použití, tzn. když jsou pod elektrickým napětím (nebo technicky zatíženy). Při připojení nebo odpojení zatíženého konektoru vznikají jiskry a (krátkodobě) vysoké teploty, které by mohly zničit kontaktní plochu a vést k úplnému selhání zástrčkového konektoru.


Konektory lze připojit nebo odpojit pouze tehdy, pokud nejsou pod proudem a pod napětím

Stupeň znečištění je číselná hodnota, která udává prostředí, pro které byl konektor vyvinut a testován. Stupeň znečištění 3 je typický pro průmyslová prostředí, zatímco stupeň znečištění 2 je typický pro domácnosti.


Stupně znečištění a jejich význam

Stupeň znečištění 1

 • Nejsou přítomny žádné nečistoty nebo pouze suché nevodivé nečistoty. Nečistoty nemají žádný vliv na vlastnosti konektoru.
 • Otevřená, nechráněná izolace v klimatizovaných nebo čistých, suchých místnostech.

Stupeň znečištění 2

 • Jsou přítomny pouze nevodivé nečistoty. Občas se však musí očekávat dočasná vodivost v důsledku kondenzace.
 • Otevřená, nechráněná izolace v obytných, maloobchodních a jiných komerčních prostorech, dílnách jemné mechaniky, laboratořích, zkušebních prostorech nebo lékařských zařízeních.

Stupeň znečištění 3

 • Jsou přítomny vodivé nečistoty nebo suché, nevodivé nečistoty, které se stávají vodivými, protože lze očekávat kondenzaci.
 • Otevřená, nechráněná izolace v prostorách průmyslových, obchodních a zemědělských závodů, nevytápěných skladech, dílnách nebo kotelnách.

Stupeň znečištění 4

 • Kontaminace má za následek neustálou vodivost způsobenou vodivým prachem, deštěm nebo sněhem.
 • Otevřená, nechráněná izolace v námořních nebo těžebních prostředích

Konektory EPIC® jsou obecně určeny pro stupeň znečištění 3, a proto mají vysokou bezpečnostní rezervu, i když je konektor uvnitř mokrý nebo znečištěný. Vysoká spolehlivost konektorů EPIC® je výsledkem vysoce kvalitních materiálů a výrobního know-how.

Jmenovité napětí zařízení je napětí, podle kterého se hodnotí konektory. Udává, při jakém napětí může být konektor nepřetržitě provozován, aniž by došlo k narušení jeho výkonu.


Na čem to závisí:

 • Jmenovité napětí zařízení závisí na definovaném stupni znečištění. Pokud byl konektor testován na stupeň znečištění 1, je jmenovité napětí zařízení uvedené v technických údajích výrazně vyšší, než kdyby byl testován na stupeň znečištění 2.
 • Jmenovité napětí zařízení závisí na izolačních vlastnostech použitých materiálů a na povrchové vzdálenosti (vzdálenost mezi kontakty na povrchu).
 • Jmenovité napětí zařízení závisí na vzdušné vzdálenosti (vzdálenost mezi kontakty vzduchem).
 • Jmenovité napětí zařízení závisí na konfiguraci pólů, tj. počtu kontaktů. Čím více kontaktů je v konektoru nainstalováno, tím nižší je jmenovité napětí zařízení.
Jmenovité impulzní napětí je maximální napětí, kterému může konektor za definovaných podmínek krátkodobě odolat, aniž by došlo k poruše nebo vzplanutí. Při tomto definovaném napětí nedochází k žádným poruchám ani vzplanutí v konektoru.

Jmenovitý proud je maximální proud určený výrobcem, který může průběžně proudit všemi kontakty konektoru, aniž by byl překročen horní teplotní limit. Jmenovitý proud se udává při teplotě okolí 40 °C. Určuje se pro největší průřez vodiče, který lze připojit ke konektoru.


Jmenovitý proud závisí na velikosti kontaktů v konektoru. S nárůstem průměru kontaktů se zvyšuje i proud.

Kontaktní vrstvy vyrobené z vysoce kvalitních materiálů jsou nezbytné pro zajištění dlouhodobě bezpečného elektrického připojení. Tyto kontakty jsou obvykle potaženy prostřednictvím galvanických procesů. Aby se zajistilo, že bude povrchová úprava odolná, jsou na základní materiál a jeho kontaktní vrstvy kladeny následující nároky – společnost LAPP pro povrchovou úpravu používá především stříbro (Ag) a zlato (Au).


Stříbro má nejvyšší elektrickou vodivost ze všech kovů. Pasivace stříbrného povrchu zpomaluje tvorbu oxidové vrstvy a snižuje sílu vložení a tažnou sílu. Díky přítomnosti síry nebo látek s obsahem síry v okolním vzduchu vzniká hnědá až černá oxidová vrstva sulfidu stříbrného (Ag₂S). Tato vrstva se však může během procesu zapojení prolomit nebo se prolomí při vysokých proudech, aby se zachovala požadovaná elektrická vodivost.


Zlato je nejodolnější drahý kov. Tvorbu oxidů a sulfidů lze ignorovat. Zlaté kontakty se vyznačují nízkou sílou vložení a tažnou sílou. Používají se především k přenosu signálů s nízkými hodnotami proudu a napětí.


U produktů EPIC® se k potažení kontaktů používají pouze vysoce kvalitní nerezové kovové slitiny.


Při výběru konektorové vložky je nutné zvolit vložku, která pojme minimálně takový počet kontaktů, jaký je potřebný pro konektorové spojení. V dané aplikaci jsou také vybrány konektorové vložky s více kontakty. To znamená, že při rozšíření aplikace lze často nadále používat stejný systém konektorového spojení.

Pokaždé, když je konektor připojen nebo odpojen, představuje to jeden spojovací cyklus. Pokud bude konektor vystaven příliš velkému počtu spojovacích cyklů, bude to mít nepříznivý vliv na přechodový odpor a také na povrchovou úpravu kontaktní oblasti. Při stanovování maximálního počtu spojovacích cyklů se provádí zkouška, aby se zjistilo, kolik zásuvných a odpojovacích operací způsobuje zvýšení přechodového odporu na nepřijatelnou úroveň. Ten se nesmí zvýšit o více než 50 % nebo překročit maximální hodnotu 5 mOhm.
Díky vysoce precizní výrobě kontaktů a volbě materiálů kontaktů má konektor EPIC® velmi dlouhou životnost.

Elektromagnetická kompatibilita, zkráceně EMC, je schopnost elektrického zařízení uspokojivě fungovat ve svém elektromagnetickém prostředí, aniž by nepřípustně ovlivňovalo toto prostředí, které zahrnuje i jiná zařízení, nebo jím bylo ovlivňováno (DIN/VDE 0870, část 1).


V průmyslovém prostředí leží rušivé frekvence obvykle ve frekvenčním rozsahu pod 100 kHz. V tomto frekvenčním rozsahu je nejdůležitějším faktorem velké 360° stínění s nízkou impedancí.


Konektory, které jsou chráněny proti elektromagnetickému rušení, mají pouzdra s vodivým kovovým povrchem, dobré elektrické připojení k protikusům a jsou vybaveny kabelovou vývodkou, která umožňuje elektrické připojení stínění kabelu k pouzdru.


Elektromagneticky kompatibilní zástrčky se používají především v oblasti kulatých konektorů. Pro splnění těchto požadavků byla vyvinuta speciální pouzdra EPIC® ULTRA pro hranaté konektory.

Zjistěte více o EMC

Kódování je úprava, která zabraňuje záměně identických konektorů s rozdílnou polaritou, tzn. zabraňuje chybnému zapojení a kabeláži. To je užitečné, pokud jsou ke stejnému zařízení připojeny dva nebo více identických konektorů.


Kódování lze provést pomocí kódovacího klíče nebo kódovací vložky, nebo pomocí kódovacích kolíků, které lze našroubovat do pouzdra. V řadě EPIC® existuje varianta kódování optimalizovaná pro každý konektorový systém, např. kódovací vložky a pouzdra, nebo předem kódované kulaté konektory.

Teplotní rozsah je určen horní a dolní mezní teplotou. Mezní teploty jsou maximální a minimální přípustné teploty, při kterých může být konektor používán.

Vše od jednoho dodavatele

Kabely, vodiče a konektory od jediného dodavatele nabízíme již od roku 1963. Využijte našich hlubokých odborných znalostí pro vaše konkrétní potřeby.

Made in Germany

Naše řada konektorů je vyvíjena, vyráběna a testována téměř bez výjimky v našem německém sídle ve Stuttgartu. Koneckonců, značka „Made in Germany“ je pro nás důležitá!

Konektory ve všech variantách

Zažijte miliony kombinací pro jeden jediný konektor. Je nemožné, abyste nenašli ten správný!